Drodzy studenci proszę o uregulowanie płatności oraz spraw związanych z tokiem studiów.

Proszę starostów grup od dnia 22.03.2019 r. o zebranie legitymacji studenckich i dostarczeniu do Dziekanatu w celu dokonania prolongaty na semestr letni.