W zakładce Student- materiały z wykładów są dla Państwa materiały prof. W. Łysiak – Szydłowskiej z dietetyki. Dostęp jest taki sam jak do planu zajęć.