Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne rok 1, 2 i 3.

Przypominam o dostarczeniu do Dziekanatu PSW brakujących dokumentów, do kształcenia praktycznego na rok akademicki 2018/2019, tj.

Polisa OC, Leczenie Poekspozycyjne, NNW, Badanie na Salmonellę, WZW, badanie lekarza medycyny pracy, do dnia 31.10.2018 r.