Termin obron zostaje taki, jak był wcześniej podany, czyli 28.06.2019 r. od godz. 9.00