Po pozytywnym ukończeniu I etapu egz. dyplomowego – testu – egz. praktyczny odbędzie się wg. załączonego schematu.

ZAŁĄCZNIK