Osoby, które nie zaliczyły szkolenia bibliotecznego lub/i szkolenia BHP mogą to zrobić w drugim terminie – tj. w dniach 20 – 26.03.2019 r. Po tym terminie zostaną wpisane zaliczenia warunkowe dla studentów, którzy nie przystapii do szkoleń co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za zaliczenie warunkowe.