W związku z możliwością odliczenia części godzin kształcenia praktycznego na podstawie doświadczenia zawodowego oraz ukończonych kursów kwalifikacyjnych, bądź specjalizacji bardzo proszę o dostarczanie do dziekanatu szczegółowego przebiegu pracy zawodowej z uwzględnieniem wszelkich form zatrudnienia (nawet wolontariatu) wraz z opisem szczegółowym, dotyczącym specyfiki danego oddziału. Jednocześnie proszę o dostarczanie kopii potwierdzających ukończenie w/w kursu bądź specjalizacji. Termin składani dokumentów 28. 10. 2019 r.