Oddawanie prac licencjackich do Dziekanatu do dnia 28.02.2019

Termin obrony egzamin zawodowy  12 – 13.03.2019

Termin obrony pracy licencjackiej  15  lub 16 .03.2019