Ze względu na liczne wyjazdy członków Komisji Stypendialnej, nastąpiła zmiana posiedzeń Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 

Posiedzenia UKS odbędą się w poniższych terminach:

23.04.2019 r.
25.05.2019 r.
07.06.2019 r.