UWAGA STUDENCI!
poniżej informacje dotyczące osób, które nie zakwalifikowały się do otrzymania regulaminowych świadczeń.
Proszę zapoznać się z przyczynami nieotrzymania świadczeń.
Jeśli chodzi o stypendia socjalne każdemu studentowi, który złożył podanie przysługuje zgodnie z regulaminami możliwość odwołania się od decyzji UKS.
Termin posiedzenia Komisji Odwoławczej został podany na stronie internetowej Uczelni z zakłade stypendia.
Uzupełnione dokumenty w zakresie świadczeń socjalnych proszę składać u Pani mgr Hanny Krajnik w punkcie informacyjnym zgodnie z wyznaczonymi dyżurami.
Informuję ponadto, że w zakresie stypendium Rektora wszystkie środki zgodnie z limitami zostały rozdzielone.
Jako przewodnicząca UKS jestem do Państwa dyspozycji w godzinach moich konsultacji.

dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich