Informujęmy, iż w dniu 02/12/2019 odbyło się posiedzenie Komisji  Stypendialnej. Po rozpatrzeniu wniosków wszystkie zostały pozytywnie zakwalifikowane do przyznania świadczeń. Decyzje stypendialne będą do odbioru w Punkcie Informacyjnym u Pani mgr Hanny Krajnik w czasie trwania zjazdów.