Decyzją Komisji Stypendialnej przedłuża się przyznane w roku akademickim 2019/20 stypendia na kolejny semestr.
Kwoty stypendiów pozostają bez zmian.
Komisja informuje również, że student otrzymujący stypendium socjalne jest zobowiązany do zgłoszenia KS każdej zmiany w dochodzie zgodnie z obowiązującym prawem.
Przewodnicząca Komisji dr Beata Pawłowska