Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej składa życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy