W dniu 2 marca 2017 r. uczestniczyliśmy w konferencji dla uczelni prowadzących lub chcących prowadzić kształcenie z użyciem nowych technologii

W dniu 2 marca 2017 r. Powiślańska Szkoła Wyższa uczestniczyła w konferencji „Edu it Trends – Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych” – dla uczelni prowadzących lub chcących prowadzić kształcenie z użyciem nowych technologii. Szkolenie odbyło się w Warszawie goszcząc  przedstawicieli uczelni wyższych (państwowych i niepaństwowych)  Wydarzanie miało na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez największe firmy w tym segmencie.

W czasie konferencji poruszano m.in. następujące zagadnienia:

• Systemy do zarządzania Uczelnią,

• Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla,

• Cyfrowy Dziekanat,

• Elektroniczna legitymacja studencka,

• Elektroniczna karta pracownika Uczelni,

• Oprogramowanie antyplagiatowe,

• Platformy e-learningowe,

• Cyfrowe biblioteki,

• Interaktywne i bezprzewodowe systemy egzaminowania,

• Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci,

• Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa,

• Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych,

• Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny.

• Zastosowanie prawa autorskiego w e-learningu.

konf it

konf it 2

konf it 3