verba 500x260

Założeniem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi

XIII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Rusza XIII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

verba 500x260

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2015 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

–  etyka biznesu,

–  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,

–  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

–  ład korporacyjny,

–  innowacyjność społeczna w gospodarce,

–  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,

–  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kpf.pl i powinno ono zawierać:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.kpf.pl)

– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,

– egzemplarz zgłaszanej pracy i  streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Federacji Konsumentów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatem medialnym portali Odpowiedzialnybiznes.pl, Biznes (nie)etyczny oraz karierawfinansach.pl.

Konkurs jako jeden z czterech projektów, z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2017 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: konkurs@kpf.pl.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.