PO CSM FB s

Nowa jakość kształcenia! Studia pielegniarskie z zajęciami w Centrum Symulacji Medycznej

Nowa jakość kształcenia! Studia pielegniarskie z zajęciami w Centrum Symulacji Medycznej.

Powiślańska Szkoła Wyższa kształci studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarstwa w ramach studiów pomostowych.

PO CSM FB sPielęgniarstwo to 3 letnie studia l stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym. Realizowane są według harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących. Zajęcia teoretyczne odbywają się od czwartku do niedzieli, co umożliwia osobom pracującym przekwalifikowanie się lub podniesienie kwalifikacji. 

Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, to studia I stopnia (licencjackie). Realizowane są w trybie niestacjonarnym. Długość trwania uzależniona jest od tego, jaką szkołę skończył kandydat na studia. Jeśli kandydat legitymuje się świadectwem ukończenia 5 – letniego liceum medycznego lub 2,5 – letniego studium medycznego w zawodzie pielęgniarki jego studia będą trwać 1 rok (2 semestry). Jeśli natomiast kandydat ukończył 2 – letnie studium medyczne jego studia będą trwały 1,5 roku (3 semestry).

Oprócz zajęć teoretycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej realizowane są także zajęcia praktyczne. PSW wprowadza nową jakość kształcenia na kierunkach medycznych, czego wynikiem jest projekt Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. To pomieszczenia specjalnie przystosowane do ćwiczeń przyszłych pielęgniarek – zbliżone do warunków pracy w prawdziwych szpitalach. Sale wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny i różnego rodzaju symulatory. Symulatory potrafią naśladować różne objawy i zachowania pacjentów, dzięki czemu studenci będą mogli powtarzać zabiegi wielokrotnie. Wykłady mogą być rejestrowane i omawiane z wykładowcą. Zapraszamy do PSW!

nawiasWięcej o Powiślańskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych

nawiasWięcej o kierunku PIELĘGNIARSTWO

nawiasWięcej o kierunku PIELĘGNIARSTWO W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH

nawiasJak zapisać się na studia?