SL2014 01

Szkolenie z obsługi centralnego systemu teleinformatycznego – SL2014 odbyło się w dniach 12 – 13.02.2018 r. w Warszawie

W dniach 12 – 13 lutego 2018 r. w Warszawie, odbyło się szkolenie z obsługi centralnego systemu teleinformatycznego – SL2014, który jest systemem wspierającym realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

W szkoleniu tym wzięła udział przedstawicielka naszej uczelni Izabela Oleszczak-Dawert, Specjalista ds. obsługi administracyjno – finansowej projektów.

Spotkanie dotyczyło kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój,  zasad udzielania zamówień publicznych w  projektach współfinansowanych z budżetu UE. Najważniejszą częścią szkolenia były warsztaty komputerowe w zakresie przygotowania wniosku o płatność w SL2014, czyli obsługi modułów „Harmonogram płatności”, „Postęp rzeczowy”, „Uczestnicy projektu”, „Postęp finansowy” oraz „Baza personelu”, „Zamówienia publiczne”.

Szkolenie umożliwiło zapoznanie się z systemem SL 2014, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz bezpośrednie zadawanie pytań prowadzącym, dotyczące obsługi systemu.

SL2014 01

SL2014 02

SL2014 03