Pracownicy PSW uczestniczą w International Staff Week zorganizowany przez Universum College in Kosovo

Przedstawiciele PSW biorą udział w 1st International Staff Week w Prisztinie w Kosowie zorganizowanym przez Universum College. Przemówienia otwierające wygłosili Pan Enver Hoxhaj Wicepremier Republiki Kosowa oraz Pan Besim Beqaj Minister Innowacji. Następnie wszyscy uczestnicy International Staff Week zaprezentowali swoje uczelnie. Dokonano również prezentacji najlepszych praktyk w zakresie procesów internacjonalizacji zakończonej dyskusją oraz wymianą doświadczeń. 
Drugi dzień International Staff Week rozpoczął się quizem na temat Kosowa, który był zorganizowany w zabawowej formie. Po rozgrzewce mogliśmy skupić się na poważnym zagadnieniu jakim była dyskusja na temat mobilności studentów w ramach programu Erasmus Plus. Wystąpili także studenci Universum College, którzy uczestniczyli w możliwościach na Litwie i w Niemczech dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami.