Zapraszamy na konferencję ,,Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś”, która odbędzie się 22 – 23.10.2019 roku w Toruniu

pielegniarka smpZapraszamy na konferencję ,,Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś”, która odbędzie się 22 – 23 listopada 2019 roku w Toruniu organizowaną przez Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa. W konferencji weźmie udział Pani Prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Katarzyna Strzała-Osuch, jako członek wspierający Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym programem oraz do pobrania zgłoszenia na konferencję.

Program konferencji:

22.11.2019 r.

11.00  –  14.00  Rejestracja uczestników konferencji   

11.00  Pierwszy termin –  Walne Zgromadzenie Wyborcze członków SMP w Sali konferencyjnej (parter) hotelu Filamr – ul. Grudziądzka 45 ,  Toruń    ( Sprawozdanie z działalności SMP, przeprowadzenie wyborów ( Zarząd, organy stowarzyszenia) na kolejną kadencję,  zaplanowanie zjazdu sprawozdawczego, propozycje pracy na 2020 r  sprawy bieżące).

11.30  Drugi termin – Walnego Zgromadzenia  SMP

13.00  LUNCH

14.00  Rozpoczęcie konferencji – Marzena Barton Prezes SMP, Tomasz Krzysztyniak  Przewodniczący ORPIP w Toruniu

Wykład inauguracyjnyPielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś – ,, Strategia rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce ” – dr Greta Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w  Ministerstwie Zdrowia  w Warszawie

15.00  Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś -,,Aktualna sytuacja pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce  – c.d ‘’ –  mgr Zofia Małas Prezes NRPiP w W-wie

15.30  Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś  – ,, Prewencja wykroczeń zawodowych   w zawodach pielęgniarki i położnej – elementarz menedżera” – dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16.00  Przerwa kawowa

16.45  Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś – “Istota i moc Samorządu Zawodowego – mocą Pielęgniarek i Położnych”  – mgr  Anna Czarnecka Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

17.15   Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś – ,,Inicjatywa WHO Baby Frindly Hospital – wyzwaniem dla polskiego szpitala XXI wieku‘’ dr n. med. Maria Wilińska Przewodnicząca Zarządu Głównego KUKP

17.45    Wystąpienie – Przedstawiciela Firmy Sorimex

18.00   Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś – ,,Przepis na jakość  dla menedżera pielęgniarstwa i położnictwa‘’ –  mgr Katarzyna Muszak wizytator CMJ w Krakowie

18.30 Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś – Narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa pacjentów w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Istota i znaczenie raportowania oraz analizy krytycznych incydentów medycznych w procesie zarządzania ryzykiem klinicznym – mecenas Rafał  Kozielewski

19.00   Dyskusja – pytania i odpowiedzi

19.30    KOLACJA

23.11.2019 r.

9.30     Pielęgniarka, położna wczoraj – Menedżer dziś  –  ,, Aktualności w  praktyce zawodowej  położnej ‘’ –  mgr Aleksandra Stasińska Szpital Specjalistyczny w Chojnicach, wykładowca WSG wy Bydgoszcz, laureatka  plebiscytu ,, Położna na medal”

10.00    Pielęgniarka, położna wczoraj – menedżer dziś  – ,, Rola menedżera w prewencji zdarzeń niepożądanych” – mgr Marzena Olszewska – Fryc, Dyrektor ds. pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku, Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

10.30   Pielęgniarka, położna wczoraj – menedżer dziś ………… jutro? Studenci i absolwenci uczelni medycznych na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo  –  moderator modułu mgr Joanna Sewerynowicz         

11.00    Wystąpienie Firmy

11.15     Dyskusja

11.30     Wręczenie certyfikatów i zakończenie konferencji  Marzena Barton Prezes SMP

12.00     LUNCH

______

ZGŁOSZENIE DO POBRANIA