LOM 1

Oferta edukacyjna Liceum SPARTAKUS dla tegorocznych absolwentów gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe przygotowało niezwykłą ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych. Realizowany jest program liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia, fizyka, biologia, historia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki lub rosyjski (w zależności od profilu klasy).

Cel, jaki liceum stawia przyszłym absolwentom to matura, która otwiera drzwi do przyszłości. Daje dobre przygotowanie do studiowania na kierunkach prawniczych oraz na kierunkach związanych z policją, wojskiem, strażą graniczną, pożarną, służbą celniczą i kulturą fizyczną.

KLASY W LOM SPARTAKUS 2019/2020:

– WOJSK SPECJALNYCH

– STRAŻY GRANICZNEJ

– POŻARNICZO-RATOWNICZA

– POLICYJNO-DETEKTYWISTYCZNA

LOM 1ZAJĘCIA PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH:

Każda klasa ma zajęcia z przedmiotów specjalistycznych oraz zajęcia praktyczne organizowane
przez Szkołę we współpracy z właściwymi formacjami mundurowymi. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych właściwych służb i urzędów. Organizowane są wyjazdy do szkół wyższych kształcących na kierunkach zbieżnych ze specyfiką danej klasy, szkolenia strzeleckie, zabezpieczania imprez masowych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obozy szkoleniowe i sprawnościowe (również na poligonie).

Przedmiot Sztuki walki (niezależnie od zajęć wychowania fizycznego) realizowany jest w oparciu
o autorski program szkoły, który bazuje na technikach samoobrony, technikach interwencji i sztukach walki. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów. Na zajęciach
z przedmiotu Sztuki walki młodzież jest systematycznie przygotowywana do ćwiczeń, które składają
się na test sprawności fizycznej.

Zajęcia sportowe (W-F fakultatywny) odbywają się w obiektach sportowych. Obejmują dyscypliny sportowe takie jak: siłownia, gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), orientacja w terenie, biathlon, kick-boxing, jiu-jitsu i lekkoatletyka. Poszczególne dyscypliny zmieniają się semestralnie, w przeciągu 3-letniego cyklu nauki w LOM.

KURSY I SZKOLENIA:

Organizowane dla uczniów LOM SPARTAKUS

– zabezpieczanie impreza masowych
– kwalifikowanej pierwszej pomocy
– profesjonalnej obsługi drona w służbach
– ochrony ppoż. I BHP
– „ZIELONY POLIGON” (obóz szkoleniowo-sprawnościowy)
– strzelanie na strzelnicy
– orientacja w terenie ( RAJD HARPAGAN)
– wolontariat

ATUTY LICEUM SPRATAKUS

– Nowoczesność
– Unikalność
– Autorskie programy
– Wysoki poziom nauczania
– Atrakcyjność
– Tutoring
– Certyfikaty
– Współpraca z służbami mundurowymi

 LOM 2

 

REKRUTACJA do LOM w Kwidzynie

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 będzie obejmowała absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów i będzie zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi ogłaszanymi przez MEN:

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

  • – Wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego
  • – Oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły
  • – Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum z wyróżnieniem
  • – Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum
  • – Wynik rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawnościowego

Postępowanie rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostanie przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Kandydaci będą ubiegać się o przyjęcie do dwóch różnych typów szkół:

– uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą ubiegać się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

– absolwenci klasy III gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego.

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS (na terenie Powiślańskiej szkoły Wyższej, ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie)

Telefony kontaktowe do LOM: 58 305 34 99 lub 506 968 599

Strony www:

http://liceumspartakus.pl 

Szczegółowe informacje i podanie do szkoły można znaleźć na stronie:

http://liceumspartakus.pl/lom-kwidzyn