PSW zawarła porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Powiślańska Szkoła Wyższa stale poszerzając zakres działalności, ma zaszczyt poinformować o zawarciu porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Zakres przyszłych wspólnych prac i działań jest bardzo szeroki. To niewątpliwie kolejne dobre działanie, działanie dzięki któremu prestiż, ale także i znaczenie obu naszych Uczelni zdecydowanie zyska.