zarządzanie w ochronie zdrowia s

Zarządzanie w ochronie zdrowia – przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą dla potrzeb zarządzania w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej 

Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia skierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu edukacji.

Problematyka studiów obejmuje:

– ogólna teoria organizacji i zarządzania,zarządzanie w ochronie zdrowia s

– prawo oświatowe i samorządowe,
– prawo pracy i negocjacje w sprawach pracowniczych,
– wybrane zagadnienia finansów publicznych,
– zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej,
– elementy psychologii kierowania,
– zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– technologia informacyjna w zarządzaniu,
– reformy systemu edukacji i polityka edukacyjna w Polsce,
– szkoła w samorządzie terytorialnym, 
– public relations w szkole i oświacie,
– marketing edukacyjny,
– projektowanie programu placówki oświatowej,
– praktyka kierownicza,
– seminarium dyplomowe.

Studia trwają 2 semestry. Więcej informacji na stronie: https://psw.kwidzyn.edu.pl/zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia