Profilaktyczne działania podjęte w Powiślańskiej Szkole Wyższej  w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:

Profilaktyczne działania podjęte w Powiślańskiej Szkole Wyższej  w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną:
(wynikające z Zarządzenia Rektora z dnia 10 marca 2020 r.)

  • zawieszenie działalności dydaktycznej do 14.04 włącznie (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w formie online),
  • odwołanie wszystkich imprez naukowych, kulturalnych, sportowych i innych wydarzeń,
  • ograniczenie dostępu do budynku Powiślańskiej Szkoły Wyższej, wprowadzenie pracy zdalnej

Komunikaty i zarządzenia władz uczelni oraz pozostałych jednostek Uczelni:


Komunikaty i zarządzenia Rektora