Powiślańska Szkoła Wyższa powstała w 1999 roku (do 2007 roku nosiła nazwę Wyższej Szkoły Zarządzania). Od samego początku funkcjonowania zwracała uwagę na wysoką jakość kształcenia specjalistów potrafiących pracować w ważnych dla rozwoju Polski obszarach
z obszaru nauk ekonomiczno-społecznych oraz nauk o zdrowiu.

Rok 2019r. to obchody 20-lecia Uczelni, które odwołując się do tradycji akademickich, rozpoczęły niesamowity rozwój Uczelni w zakresie zarówno oferty kształcenia, jak również ekspansję terytorialną.

W październiku 2024 roku rozpoczną się obchody jubileuszu 25-lecia powstania uczelni.