Rozdanie dyplomow2008
W sobotnie południe 13 września 2008 r. w Auli Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie kolejny rocznik absolwentów odbierał dyplomy ukończenia szkoły wyższej I stopnia.
IMG 2249mini

Gości i zebranych absolwentów przywitał Dziekan Wydziału Zarządzania PSW dr Michał Makowski, a Prorektor prof. Krystyna Strzała serdecznie pogratulowała absolwentom ukończenia studiów dodając, że mury naszej uczelni opuszcza już siódmy rocznik:
– Przez te siedem lat naszą uczelnię ukończyło 835 absolwentów, z czego 406 to ekonomiści, 161 to politolodzy, a także 241 pielęgniarek i 27 ratowników medycznych. Ponadto czynimy starania, by już w przyszłym roku akademickim utworzyć w naszej uczelni studia II stopnia.
                                                             IMG 2255miniIMG 2257mini

     Rektor PSW Kwidzyn prof. Stefan Angielski, zwracając się z gratulacjami do absolwentów, zachęcał wszystkich do kontynuowania nauki, pogłębiania wiedzy, przywołując postać genialnego, ale skądinąd ekscentrycznego matematyka Johna Forbesa Nasha Jr., laureata Nagrody Nobla, którego biografię opisała Sylvia Nasar w książce „Piękny umysł”.
– Proces poznania jest bezinteresowny. To jedno z praw natury sprawia, że tkwi w nas i ujawnia się chęć rozwoju. Należy więc bawić się własnym umysłem, rozwijać się. Sądzę, że fundamenty i przesłanie zdobyliście w tej szkole – powiedział między innymi prof. Stefan Angielski.
                                                             IMG 2262miniIMG 2276mini

     Następnie przystąpiono do uhonorowania absolwentów z najwyższą średnią. Bogumiła Wiśniewska, Izabela Borzyszkowska, Małgorzata Raróg, Renata Urbańska oraz Żaneta Kowalska otrzymały wyróżnienia, a przedstawiciele władz samorządowych Kwidzyna: Ewa Dobaczewska, członek zarządu powiatu, Roman Bera, wiceburmistrz, i Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miasta, przekazali władzom uczelni gratulacje i podziękowania za inicjatywę i wysiłek włożony w utworzenie w naszym mieście wyższej uczelni oraz zaangażowanie w jej dynamiczny rozwój.
                                                             IMG 2269miniIMG 2270mini

     Ponadto wyróżniono absolwentów: Magdę Kegel, Tomasza Drapa i Michała Gocha, którzy podczas studiów byli szczególnie zaangażowani w życie studenckie i działalność uczelni, organizując seminaria i imprezy, między innymi Kwidynalia 2008, czy udział uczelni w WOŚP, po czym dziekani oraz promotorzy poszczególnych grup wręczali dyplomy pozostałym absolwentom.
                                                             IMG 2342miniIMG 2344mini

Uroczystość zakończyła się tradycyjną lampką szampana.

Tekst i zdjecia:
H. C.


UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW – Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Kolejny rocznik absolwentów Wydzialu Nauk o Zdrowiu opuścił mury Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Ponad sto osób, studiujących kierunki: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, uzyskało tytuł licencjata, legitymując się tym samym wyższym wykształceniem.

Dla każdego absolwenta uroczystość wręczenia dyplomu, wieńcząca okres studiów, jest niebywale doniosłym wydarzeniem. Władze uczelni oraz zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów powiatowego i miejskiego, serdecznie gratulowali wszystkim ukończenia studiów i zachęcali do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało pięć absolwentek pielęgniarstwa: Bożena Polkowska, Elżbieta Tomaszewska, Janina Jachimczak, Olivia Brzezicka i Renata Jedynak. Wśród absolwentów pielęgniarstwa było 89 osób, które studiowały w ramach projektu pod nazwą „Kwidzyńska Akademia Kadr, czyli studia pomostowe dla pielęgniarek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.
Dyplomy wręczono także ośmiu panom, którzy ukończyli kierunek ratownictwo medyczne. Na odnotowanie zasługuje fakt, że są oni pierwszymi absolwentami tego kierunku w kraju. Początkowo ratownictwo medyczne było na naszej uczelni specjalnością na kierunku pielęgniarstwo, a przekształcone zostało w kierunek studiów w październiku 2006 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwową Komisję Akredytacyjną i otrzymaniu przez ministra licencji.

Zgodnie z ustawą, teraz, gdy pierwsi absolwenci kierunku ratownictwo medyczne ukończyli już studia, nasza uczelnia może wystąpić z wnioskiem o akredytację do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.
Rokrocznie naszą uczelnię kończą absolwenci wydziałów zarządzania i nauk o zdrowiu, a poszerzana, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, oferta edukacyjna o nowe kierunki i specjalności świadczy o dynamicznym rozwoju kwidzyńskiej szkoły wyższej.
IMG 2208

Tegoroczne absolwentki pielęgniarstwa

IMG 2159Rektor PSW prof. Stefan Angielski wręcza dyplomy
absolwentom ratownictwa medycznego.

Tekst i zdjęcia:
H. C