oliwr szczecin 2019 1

7 grudnia 2018 r. w Szczecinie rozpoczął się Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I  organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  

oliwr szczecin 2019 1

oliwr szczecin 2019 2

oliwr szczecin 2019 3