kurs war maz 12.17 1

15 grudnia 2017 r. w Biskupcu rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  bierze udział 35 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs war maz 12.17 1

kurs war maz 12.17 2

kurs war maz 12.17 3