Gdzie i jak mogę wyjechać w celu prowadzenia zajęć w ramach Erasmus +?

Biuro Współpracy oferuje kadrze akademickiej możliwość doskonalenia kwalifikacji na arenie międzynarodowej w ramach dwóch akcji programu Erasmus +;

Akcji KA 103 – do krajów UE oraz Akcji KA 107 – do krajów spoza UE.

 

Realizacja wyjazdów w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych w roku akademickim 2022/2023

 

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące wyjazdów:

 1. Pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączonych z wymianą doświadczeń między uczelniami.
 2. Pracownicy naukowi pełniący jednocześnie funkcję administracyjną, mogą wyjeżdżać zarówno w ramach prowadzenia wykładów, jak i szkoleń.
 3. Pierwszeństwo w wyjazdach mają pracownicy o krótkim stażu oraz wyjeżdżający po raz pierwszy.
 4. Minimum językowe dla kadry naukowej– poziom B2, zalecany – poziom C1.
 5. Podczas trwania mobilności, pracownik akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8h wykładów.
 6. Wyjazd możliwy jest w ciągu całego roku, z uwzględnieniem przerw świątecznych i okresów wakacyjnych na wybranej uczelni.

W przypadku wyjazdów do krajów UE:

 • Pracownicy akademiccy mogą wyjeżdżać do partnerskich uczelni i nie-partnerskich uczelni
 • Pracownik aplikuje o możliwość wyjazdu poprzez formularz dostępny w plikach do pobrania poniżej
 • Pracownik sam inicjuje kontakt z uczelnią przyjmującą
 • Wyjazd może trwać minimum 2 dni, a maksymalnie 5 dni (z wyłączeniem podróży)

W przypadku wyjazdów do krajów spoza UE:

 • Pracownicy mogą wyjeżdżać tylko do partnerskich uczelni.
 • Pracownik aplikuje o możliwość wyjazdu poprzez formularz dostępny w plikach do pobrania poniżej
 • Pracownik sam inicjuje kontakt z uczelnią przyjmującą
 • Wyjazd trwa 5 dni (z wyłączeniem podróży). Przedłużenie pobytu w krajach spoza Unii Europejskiej nie jest możliwe.

 

Gdzie i jak mogę wyjechać na szkolenie dla administracji w ramach Erasmus +?

Biuro Współpracy oferuje pracownikom administracyjnym możliwość doskonalenia kwalifikacji na arenie międzynarodowej w ramach dwóch akcji programu Erasmus +;

Akcji KA 103 – do krajów UE oraz Akcji KA 107 – do krajów spoza UE.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące wyjazdów:

 1. Pracownicy mogą wyjeżdżać na wyjazdy szkoleniowe (STT), czyli: Staff week, warsztaty, kursy specjalistyczne, bądź tzw. „job shadowing”, czyli wymianę doświadczeń między uczelniami.
 2. Pierwszeństwo w wyjazdach mają pracownicy o krótkim stażu oraz wyjeżdżający po raz pierwszy.
 3. Minimum językowe dla kadry administracyjnej– poziom B2. Jeśli pracownik nie posługuje się językiem na wymaganym poziomie, może wyjechać z opiekunem – pracownikiem własnego bądź innego działu, z zaznaczeniem, że poziom językowy opiekuna spełnia określone wyżej minimum.
 4. Wyjazd możliwy jest w ciągu całego roku, z uwzględnieniem przerw świątecznych i okresów wakacyjnych na wybranej uczelni.

W przypadku wyjazdów do krajów UE:

 • pracownicy mogą wyjeżdżać do partnerskich oraz nie-partnerskich uczelni
 • pracownik może aplikować o udział w tzw. „Staff week” organizowanym przez uczelnie europejskie.
 • pracownik aplikuje o możliwość wyjazdu poprzez formularz dostępny w plikach do pobrania
 • pracownik sam inicjuje kontakt z uczelnią przyjmującą
 • Wyjazd może trwać minimum 2 dni, a maksymalnie 5 dni (z wyłączeniem podróży). W przypadku szkoleń trwających powyżej 5 dni, pracownik zobowiązany jest do indywidualnego kontaktu z Koordynatorem Mobilności

W przypadku wyjazdów do krajów spoza UE:

 • Pracownicy mogą wyjeżdżać tylko do partnerskich uczelni
 • Pracownik aplikuje o możliwość wyjazdu poprzez formularz dostępny w plikach do pobrania poniżej
 • Wyjazd trwa 5 dni (z wyłączeniem podróży). Przedłużenie pobytu w krajach spoza Unii Europejskiej nie jest możliwe.

W razie pytań, prosimy o kontakt: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl

Oferta szkoleń z różnych dziedzin dla pracowników uczelni jest dostępna na platformie IMOTION: http://staffmobility.eu/

 

Dokumenty do pobrania: