wreczenie2005

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie już po raz trzeci wręczyła swoim absolwentom dyplomy uzyskania tytułu licencjata. To zakończenie było jednak wyjątkowe ponieważ, mury naszej Uczelni po raz pierwszy opuścili absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Ponownie okazało się że „nie taki diabeł straszny” i zdaniem świeżych absolwentów, studia wyższe są doskonałym sposobem na podniesienie swojej atrakcyjności na rynku pracy.
W dniu 9 września b.r., w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania zebrało się 110 absolwentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Spośród wszystkich została wyłoniona Złota Dziesiątka studentów z najwyższą średnią.
Zostali nimi:

1. Jurewicz Katarzyna – 4,95

2. Skrajda Iwona – 4,86
3. Karczewska Jolanta – 4,76
4. Wojnicka Adriana – 4,73
5. Rutecki Remigiusz – 4,67
6. Kurzyńska Bożena – 4,64
7. Wilke Ewa – 4,62
8. Kochański Piotr – 4,60
9. Serocka Marzena – 4,58
10. Gusmann Dorota – 4,58

Wręczając honorowe nagrody najlepszym, doskonałych wyników Złotej Dziesiątce gratulował obecny na rozdaniu dyplomów Marszałek Senatu RP – prof. Longin Pastusiak oraz przedstawiciele władz samorządowych: Powiatu Kiwdzyńskiego – Justyna Kozłowska i Miasta Kwidzyna – Kazimierz Gorlewicz.
W ciągu sześciu lat funkcjonowania Uczelni już 290 absolwentów zdobyło solidne wykształcenie, a kolejnych 800 zmierza do uzyskania wyższego wykształcenia. Dynamiczny rozwój Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie, jest niewątpliwym sukcesem jej założycieli, którzy decydując się na śmiały krok otwarcia szkoły wyższej w tym mieście, wiele ryzykowali. Jednak sami absolwenci i ich sukcesy zawodowe wskazują, że lokalne uczelnie są najlepszym antidotum na podniesienie poziomu wykształcenia Polaków i dynamiczny rozwój naszego kraju.
Rektor prof. Jacek Petrusewicz, Przewodnicząca Senatu Uczelni prof. Krystyna Strzała oraz Dziekani: Wydziału Zarządzania – dr Marek Markowski i Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr Mariusz Kaus, wręczając dyplom, każdemu studentowi przekazywali gratulacje oraz gorąco zachęcali do dalszego podnoszenia kwalifikacji.