04                                                        IMG 0176IMG 0186

Dla 114 absolwentów kwidzyńskiej uczelni sobotnie południe 8 września 2007 r. było ukoronowaniem trzyletniej nauki. 66 osób z wydziału zarządzania i 48 osób z wydziału nauk o zdrowiu odebrało dyplomy ukończenia szkoły wyższej I stopnia.

IMG 0173

Przybyłych gości i zebranych absolwentów przywitał prowadzący uroczystość Dziekan Wydziału Zarządzania WSZ dr Michał Makowski.

IMG 0051

Prorektor WSZ prof. Krystyna Strzała pogratulowała absolwentom ukończenia nauki:
– Cieszymy się, że byliście państwo z nami przez te trzy lata i liczymy, że po ukończeniu studiów nie zaprzestaniecie kontaktów ze szkołą.

W dalszej części, kontynuując tradycję zapoczątkowaną w roku akademickim 2001/2002, w której rokrocznie uczestniczy także kwidzyński samorząd, przystąpiono do uhonorowania dziesięciu absolwentów z najwyższą średnią.

Złotą Dziesiątkę w roku akademickim 2006/2007 tworzą:
1. Marta Wieczorek 4,96
2. Jolanta Czerwińska 4,96
3. Agnieszka Mocarska 4,89
4. Agata Krajewska 4,83
5. Teresa Kosińska 4,80
6. Iwona Szulc 4,79
7. Anna Łęgowska 4,79
8. Hanna Gałczyńska 4,79
9. Grażyna Milewska 4,77
10. Joanna Adamek 4,76
IMG 0058

Najlepsi absolwenci otrzymali wyróżnienia od władz uczelni, a przedstawiciele władz samorządowych: Ewa Dobaczewska, członek zarządu powiatu, i Roman Bera, wiceburmistrz, przekazali listy gratulacyjne i upominki od Starosty Powiatu Kwidzyńskiego i Burmistrza Miasta Kwidzyna.
IMG 0074

Radny Jerzy Śnieg w imieniu Rady Powiatu Kwidzyńskiego pogratulował wszystkim absolwentom, a prof. Krystynie Strzale przekazał podziękowania za inicjatywę i wysiłek włożony w utworzenie w naszym mieście wyższej uczelni oraz zaangażowanie w jej dynamiczny rozwój. W ciągu 9 lat istnienia WSZ w Kwidzynie mury uczelni opuściło 678 absolwentów. Aktualnie szkoła czyni starania o utworzenie studiów II stopnia na kierunku ekonomia.

IMG 0077

Ceremonię wręczania dyplomów pozostałym absolwentom poprzedziło uhonorowanie przez władze uczelni Dawida Kwietnia, Jolanty Czerwińskiej, Jarosława Kowalskiego, Karola Mościckiego, Joanny Patrzykąt i Marty Wieczorek, którzy podczas studiów byli wybitnie zaangażowani w życie studenckie i życie uczelni organizując szereg seminariów i imprez, między innymi: Kwidynalia, udział uczelni w WOŚP, akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”.
                                                                            IMG 0106IMG 0142

Następnie dziekani wydziału zarządzania i nauk o zdrowiu oraz promotorzy poszczególnych grup wręczali dyplomy absolwentom.

IMG 0171

Rektor WSZ w Kwidzynie prof. dr hab. Stefan Angielski, składając gratulacje z okazji ukończenia studiów, zachęcał absolwentów do kontynuowania nauki, dalszego podnoszenia kwalifikacji.

                                                                IMG 0223IMG 0239

Tradycyjna lampka szampana i wspólne pamiątkowe zdjęcia zakończyły uroczystości związane z wręczaniem dyplomów.
010203