Slajd1Slajd2

15.05.2012

     W sobotę, 3 marca 2012 pożegnaliśmy studentów Pielęgniarstwa Pomostowego i Ogólnego. W ciągu 13 lat opuściło nasze mury wiele osób, ale każde rozdanie dyplomów to wydarzenie wyjątkowe i szczególnie ważne z perspektywy studentów, władz uczelni i wykładowców, podobnie było i tym razem. Corocznie rosnąca liczba absolwentów jest dowodem na to, iż Powiślańska Szkoła Wyższa cieszy się coraz większą popularnością, co napawa dumą władze uczelni i stanowi prawdziwą satysfakcję dla wszystkich wykładowców i pracowników PSW.
1

     Uroczystość otworzyła prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, która powitała wszystkich zebranych czyli absolwentów, ich rodziny, władze uczelni, wykładowców, a także zaproszonych gości, wśród których byli Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Jerzy Śnieg, Przewodniczący Rady Miasta Kwidzyn, Kazimierz Gorlewicz, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kwidzyna ds. Oświaty, Jagoda Piotrowska oraz Radny Powiatu Kwidzyńskiego, Antoni Barganowski. Cieszymy się, iż zawsze możemy liczyć na obecność władz samorządowych, przedstawiciele władz są z nami w czasie największych uroczystości i wydarzeń naszej uczelni, tym razem także nie zawiedli.
2

     Po powitaniu wszystkich zebranych głos zabrała Prorektor ds. kształcenia prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała, która podkreśliła wagę tego wydarzenia w życiu każdego studenta, mówiła o szansach jakie daje kierunek pielęgniarski na rynku pracy i gratulowała wszystkim absolwentom. Pani Prorektor rozdała także nagrody za szczególne zaangażowanie na rzecz uczelni w toku studiów. Nagrody otrzymali Marek Arndt i Katarzyna Euskirchen. Podczas uroczystości rozdano także nagrody za wybitne wyniki w nauce. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
3

     Po rozdaniu nagród przyszedł oczekiwany moment wręczenia dyplomów. Absolwenci odebrali je z rąk swoich promotorów, którymi w tym roku byli: prof. dr hab. Andrzej Kryszewski, dr Mariusz Czaja oraz dr Marzena Zarzeczna-Baran. Widać było, iż zarówno dla promotorów jak i absolwentów, był to bardzo wzruszający moment. Po rozdaniu dyplomów absolwenci podkreślali, iż mimo trudów studiowania, czasem dużych odległości jakie trzeba było pokonać, aby dotrzeć na wykłady; trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych, rodzinnych i uczelnianych, są szczęśliwi i zadowoleni z wyboru PSW. Dzięki naszej szkole nie tylko mogli podnieść kwalifikacje zdobywając tytuł licencjata, ale także zdobyć nowe przyjaźnie i doświadczenia, które pozostaną z nimi na zawsze. W imieniu studentów głos zabrał Marek Arndt, który podziękował wykładowcom i promotorom za wysiłek i trud włożony w edukację studentów. Uroczystość została zakończona poczęstunkiem, w trakcie którego tradycyjną lampką szampana uczczono zdobyte dyplomy.
45


 wrzesien

15.09.2012

     Kolejny raz dyplomy rozdano

     1 września 2012 roku w teatrze miejskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Zarządzania. Przez trzynaście lat swojego istnienia Powiślańska Szkoła Wyższa wykształciła około 2 tysiące absolwentów.
1 1

     Rozdanie dyplomów jest okazją do różnego typu podsumowań, szczególnie, iż przy tej okazji można się również pochwalić osiągnięciami. Przez trzynaście lat istnienia uczelni, dyplomy licencjackie odebrało około 2 tysięcy absolwentów. Liczby mówią same za siebie: na wydziale Zarządzania rozdano do tej pory 836 licencjatów, a na Wydziale Nauk o zdrowiu 953 w tym 800 to kierunek pielęgniarstwo, który cieszy się olbrzymim powodzeniem.
2 1

     Trzynaście lat to dla niektórych liczba pechowa, uważamy, że w naszym przypadku jest inaczej, ponieważ cały ten okres, to czas intensywnego rozwoju naszej placówki. Dziś jesteśmy przykładem, iż nie tylko miasto wojewódzkie lub większa metropolia może szczycić się szkołą wyższą na dobrym poziomie.
3 1

     Podczas rozdania dyplomów uhonorowano najlepszych absolwentów naszych wydziałów. Nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali z rąk Rektora prof. dr hab. Stefan Angielski: Jolanta Huk, Tomasz Wojciechowski, Marta Kłosowska, Monika Gajewska, Justyna Ślaska, Ewa Szczepańska, Ewa Włodarczyk. Za zaangażowanie na rzecz PSW podziękowania otrzymali: Halina Kruk, Beata Licznerska, Halina Grabowska, Anna Gawrońska, Justyna Łupaczewska, Tomasz Wojciechowki. Podziękowania wręczyła prof. dr hab. Krystyna Strzała.
4 1

     Odebranie dyplomu jest ukoronowaniem okresu intensywnej nauki i wyrzeczeń. Wszystkim naszym absolwentom gratulujemy osiągnięcia tego celu i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym.
5 1A.K.