W sobotę 20 września 2014 roku w Teatrze Miejskim, po raz ostatni spotkali się Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Zarządzania, aby uroczyście zakończyć ważny etap swojego życia i odebrać dyplom ukończenia studiów na poziomie licencjackim. Tytuł licencjata otrzymało: 135 Absolwentów, w tym 7 Absolwentów Wydziału Zarządzania oraz 128 Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

 

absolwenci

Uroczystość odbyła się w obecności Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej, licznie przybyłych gości, promotorów, wykładowców oraz rodzin.

Zaproszeni goście zwracając się do Absolwentów życzyli im m.in. samorealizacji zawodowej, odkrywania swoich możliwości i zdolności, podejmowania różnorodnych form aktywności, dążenia do realizacji wyznaczonych celów a także aby zdobyta wiedza i umiejętności były wysoko cenione przez pracodawców.

W imieniu studentów głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Anna Smerdel, która swoim starszym kolegom życzyła, aby zostali zauważeni na rynku pracy, a oprócz spraw zawodowych mogli realizować również marzenia szeroko patrząc na świat.

Oprócz dyplomów licencjackich Absolwentom wręczono listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki uzyskane w toku studiów.

Wyróżnienia otrzymali:

Jolanta Jałocha

Wioletta Kubacka

Wioletta Szczerkowska

Tomasz Adamczyk

Robert Piórkowski

Olexandr Petushyns’ky

Były także nagrody dla Absolwentów, którzy wyróżnili się swoją postawą i zaangażowaniem w działaniach na rzecz społeczności akademickiej oraz promocji uczelni:

Olexandr Petushyns’ky

Waldemar Humienny

Jacek Sosnowski

Aleksandra Lauda

Adriana Krajewska

Maria Brzozowska

Katarzyna Pacek

Magdalena Olszewska

Lucyna Dylewska

Uroczystość rozdania dyplomów stała się też bardzo dobrą okazją do pochwalenia się Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą otrzymał Olexandr Petushyns’ky za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.

Uroczystość wręczenia dyplomów jest dowodem na to, że jeśli się czegoś bardzo pragnie i solidnie pracuje, to można osiągać zamierzone cele.

Na zakończenie były kwiaty, podziękowania, łzy wzruszenia, pamiątkowe zdjęcia z Władzami Uczelni i wykładowcami, obietnice kolejnych spotkań…

„To już jest koniec…”.
absolwenci2