W sobotę, 21 marca 2015 r. w Teatrze Miejskim wręczono dyplomy Studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo Ogólne oraz Pielęgniarstwo Ogólne w ramach studiów pomostowych.
Tytuł licencjata otrzymało 124 Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na uroczystość przybyło liczne grono zaproszonych gości m.in. Senator RP Pan Leszek Czarnobaj, Z–ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Mariusz Wesołowski, Członek Rady Powiatu oraz Przewodnicząca komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki Pani Krystyna Łapacz, Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Aldona Rogala, Z-ca Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej Pan st. kpt. mgr inż. Jan Chodkiewicz, którzy gratulowali uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz życzyli Absolwentom powodzenia na nowej zawodowej drodze życia.

Ważnym momentem dla Absolwentów było tzw. czepkowanie. Paniom nałożono białe czepki, a Panom przypięto przypinki w kształcie czepka. Akt czapkowania przeprowadziły mgr Dorota Jaworska oraz mgr Krystyna Sekulska.

Po tej wzruszającej chwili nastąpiło uroczyste ślubowanie i odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego. 

„W świat niesiemy swe serca gorące
Najpiękniejsze głosimy idee
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję.

Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały
Gdy o wolność się walki toczyły
Pielęgniarki na frontach też były
I ofiarnie swą służbę pełniły.

W służbie naszej przodować będziemy
Dla Ojczyzny – Jej dobra pracować
A gdy trzeba i ginąć będziemy
Żeby życie ludzkie ratować

My nie chcemy, ni wojen, ni bojów
Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu
My jesteśmy siostrami pokoju
Służyć chcemy idei humanizmu”.

Za uzyskanie wysokiej średniej w toku studiów, a tym samym zajęcie miejsca
w gronie najlepszych Absolwentów, Pan Rektor prof. dr hab. Stefan Angielskiwręczył grawertony oraz listy gratulacyjne. Najlepszymi zostały:

Maria Kuczek,

Beata Mejka,

Sylwia Jankowska,

Kamilla Fornalik.

Podziękowanie za pełną zaangażowania współpracę na rzecz Uczelni w czasie toku studiów otrzymali:

Katarzyna Grobelna,

Kamilla Fornalik,

Małgorzata Płoska.

W imieniu studentów głos zabrała Z-ca Przewodniczącej Samorządu Studenckiego, Agnieszka Wszołek, która była dumna ze swoich koleżanek i kolegów oraz życzyła sukcesów i dalszego rozwoju zawodowego.

Podziękowania na ręce kadry pedagogicznej złożyła przedstawicielka Absolwentów Agnieszka Dąbek. Mówiła o trudnych początkach, które z czasem przerodziły się we wspaniałe lata, które wspomina się przez całe życie.

Serdecznie gratulujemy zdobycia tytułu licencjata pielęgniarstwa, życzymy sukcesów i realizacji swoich życiowych planów.

wsp 2015