Aby skorzystać z możliwości wyjazdu na praktykę studencką na okres minimum 2 miesięcy należy:

  • samodzielnie lub korzystając z kontaktów partnerskich Uczelni wybrać miejsce praktyki;
  • wypełnić zgłoszenie na wyjazd;
  • uzupełnić dokumentację na wyjazd: formularz aplikacyjny oraz program praktyki (Training Agreement).

Praktyki muszą trwać minimum 2 miesiące oraz realizować ustalony program praktyk. W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia mogą być one zaliczone na poczet praktyk obowiązkowych. Każdy student ma prawo skontaktować się osobiście z dowolnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Unii Europejskiej bądź skorzystać z pomocy PSW. Dział Współpracy z Zagranicą pomaga chętnym studentom nawiązać kontakt z placówkami zagranicznymi.

Należy pamiętać, iż program Erasmus nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Koszty utrzymania są bardzo indywidualne, dlatego stypendium jest formą dofinansowania do wyjazdu. Ważnym aspektem jest również to, iż podczas pobytu zagranicą niepobierana jest opłata za czesne. Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, w którym realizowany będzie wyjazd, jak również od długości pobytu. Zasady przyznawania stypendium, określane są na każdy rok akademicki, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus.

Więcej informacji: Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus

   Dokumenty do pobrania:

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertami praktyk w Hiszpani. Jeśli obszar praktyki będzie kompatybilny ze specjalizacją studiów możliwe jest dofinansowanie ze środków programu Erasmus+.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl