Szanowni Studenci I roku Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia,

w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie 3 semestry, Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło naszej Uczelni, w trybie art. 404 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

W ramach zleconego zadania Ministerstwo zakłada wyrównywanie poziomu wiedzy w grupach 25 osobowych. Zajęcia w ramach grupy obejmują pogłębienie wiedzy z języka angielskiego, biologii oraz informatyki w zakresie wymaganym dla odbycia studiów na określonym kierunku i mają na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: k.bednarek@psw.kwidzyn.edu.pl lub bezpośrednio do dziekanatu do 30 listopada 2021 r.

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w zajęciach.
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr Beata Pawłowska, prof.PSW