20 stycznia 2018 r. w Szczecinie rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie kwalifikacyjnym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.