pl en
Projekt pn. „Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Dostępna i bez barier

Dostępna i bez barier

Powiślańska Szkoła Wyższa angażuje się w ciągłe doskonalenie dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nasze budynki są dostosowane do standardów bezbarierowych, zapewniając łatwy dostęp do sal wykładowych, biblioteki i innych istotnych miejsc na terenie kampusu.
Oferujemy także indywidualne wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami, dostosowując programy nauczania i egzaminy do ich potrzeb. Współpracujemy z specjalistami ds. integracji społecznej, aby zagwarantować, że nasi studenci z niepełnosprawnościami czują się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. Naszym celem jest stworzenie otoczenia, które umożliwia każdemu studentowi pełny udział w życiu akademickim, zapewniając równy dostęp do edukacji i wszystkich istotnych zasobów.

Osoba na wózku

Dodatkowo, organizujemy regularne szkolenia dla pracowników i studentów, promując świadomość i zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dążymy do tego, aby każdy student mógł skorzystać z pełnej gamy możliwości edukacyjnych, niezależnie od swoich indywidualnych wyzwań. Naszym celem jest stworzenie inkludującego środowiska, gdzie różnorodność jest ceniona, a każdy może rozwijać się intelektualnie i społecznie.

Aktualności

Skip to content Click to listen highlighted text!