Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

Proponujemy Państwu studia podyplomowe skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty. Dowiedź się więcej

Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej

Kierunek dedykowany pielęgniarkom, fizjoterapeutom, pracownikom socjalnym oraz osobom zajmującym się osobami starszymi i organizacją opieki długoterminowej. Dowiedź się więcej

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem wymogów reformy systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce. Dowiedź się więcej

Doradca zawodowy

Studia podyplomowe Doradca zawodowy przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji szkolnego doradcy zawodowego.
Dowiedź się więcej

Zarządzanie sportem

Studia kierowane są do osób zaangażowanych sportowo i chcących jednocześnie wzmocnić swoje kompetencje zarządcze w tej branży. Dowiedź się więcej

Psychologia sportu

Przygotowanie psychiczne i kompetencje osobiste zawsze stanowiły wyraźne źródło sukcesu w sporcie na każdym jego poziomie. Dowiedź się więcej

Logistyka i transport

Kandydaci studiów podyplomowych Logistyka i Transport to osoby chcące zarządzać przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Dowiedź się więcej

Trener - coach - mentor

Studia podyplomowe Doradca zawodowy przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji szkolnego doradcy zawodowego. Dowiedź się więcej

Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami dedykowane jest zarówno młodym, jak i doświadczonym menedżerom, którzy chcą poznać, stosować oraz rozwinąć warsztat narzędziowy (metodyczny) w zarządzaniu projektami. Dowiedź się więcej

Wychowawca małego dziecka

Program umożliwia zapoznanie z zagadnieniami w zakresie psychologii rozwojowej dziecka do lat 3, w tym rozwoju psychomotorycznego, psychicznego i emocjonalnego. Dowiedź się więcej

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE