Studia pielęgniarskie dają niepowtarzalną okazję do zdobycia solidnego wykształcenia oraz praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z pacjentami. Dzięki studiom licencjackim I stopnia w możesz się rozwijać jako przyszły specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej i mieć realny wpływ na poprawę jakości życia innych. 

Sprawdź, w jakich miastach możesz kompleksowo przygotować się do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza, aby pracować w opiece zdrowotnej. 

 

Kierunek pielęgniarstwo na Powiślańskiej Szkole Wyższej

Studia I stopnia na Powiślańskiej Szkole Wyższej to opcja dla ambitnych osób z pasją do pomagania innym. Wybierając ten kierunek, można profesjonalnie przygotować się do pracy jako pielęgniarka lub pielęgniarz oraz rozwinąć swoją wiedzę w obszarze medycznym i społecznym. W Gdańsku, Toruniu, Kościerzynie oraz Kwidzynie znajdziesz placówki Powiślańskiej Szkoły Wyższej, które prowadzą studia pielęgniarskie na poziomie licencjackim.

Studia licencjackie z pielęgniarstwa w PSW to trzyletni intensywny program przygotowujący do praktycznej pracy w zawodzie. Obejmuje szeroki zakres zagadnień z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz pielęgniarstwa, ale również rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne niezbędne podczas kontaktu z pacjentami.

 • Podczas pierwszego roku studiów, w ramach przedmiotów takich jak fizjologia, anatomia czy patologia, zdobędziesz solidne podstawy wiedzy medycznej. Dodatkowo poznasz aspekty psychologiczne oraz etyczne pracy pielęgniarki.
 • Drugi rok studiów to już bardziej specjalistyczne zagadnienia, takie jak opieka specjalistyczna, geriatria czy położnictwo. W tym czasie będziesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych pozwalających na rozwój umiejętności zawodowych.
 • Na trzecim roku program studiów kładzie nacisk na tematykę bardziej zaawansowaną, taką jak ratownictwo medyczne, opieka paliatywna czy psychiatria. Dodatkowo przygotujesz się do egzaminu dyplomowego. Po jego zdaniu otrzymasz tytułu licencjata pielęgniarstwa.

Wybierając studia pielęgniarskie w Powiślańskiej Szkole Wyższej, zyskujesz solidne wykształcenie, szansę na szybkie znalezienie pracy w zawodzie oraz możliwość dalszego rozwoju poprzez studia II stopnia czy studia podyplomowe.

 

Wymagania podczas rekrutacji na studia licencjackie pielęgniarstwo

Aby ubiegać się o miejsce na studiach licencjackich z pielęgniarstwa na Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, potrzebujesz jedynie świadectwa dojrzałości — matury. Uczelnia nie określa konkretnych wymagań co do przedmiotów na maturze. To oznacza, że niezależnie od profilu edukacji możesz aplikować na ten kierunek. Nie ma też minimalnego progu punktowego, a także nie są wymagane dodatkowe egzaminy czy kryteria.

Prosty proces rekrutacji odbywa się online poprzez platformę rekrutacyjną uczelni. Wystarczy zarejestrować się, wypełnić formularz aplikacyjny, podpisać za pomocą profilu zaufanego i przesłać wymagane dokumenty w formie elektronicznej.

Podczas składania dokumentów musisz dostarczyć:

 1. Kwestionariusz Osobowy
 2. Oświadczenie o Ubezpieczeniu Zdrowotnym
 3. Świadectwo Dojrzałości
 4. Zdjęcie legitymacyjne w formacie elektronicznym o wymiarach 236×295 pikseli i rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 6. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Powiślańska Szkoła Wyższa stawia na przejrzystość i prostotę procesu rekrutacji, zapewniając profesjonalne prowadzenie aplikacji i dostępność wszystkich niezbędnych informacji na oficjalnej stronie uczelni.

 

Sylwetka absolwenta kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Absolwent studiów pielęgniarskich I stopnia zdobywa tytuł licencjata pielęgniarstwa. Oznacza to, że ma on odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz pielęgniarstwa. Jest również przygotowany do podejmowania decyzji klinicznych i świadczenia kompleksowej opieki pielęgniarskiej na różnych etapach życia pacjenta.

 • Absolwent umiejętnie ocenia stan zdrowia pacjenta, planuje i realizuje opiekę pielęgniarską oraz monitoruje efekty działań pielęgniarskich.
 • Potrafi efektywnie komunikować się z pacjentami, ich rodzinami oraz innymi członkami zespołu medycznego. 
 • Potrafi zarządzać czasem, zasobami oraz organizacją pracy zespołu pielęgniarskiego. Może również pełnić rolę lidera personelu medycznego.
 • Ma nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów zdrowotnych pacjentów oraz stosuje nowoczesne technologie w praktyce pielęgniarskiej.
 • Kieruje się zasadami etyki zawodowej oraz poszanowania godności i praw pacjenta we wszystkich działaniach.
 • Jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz poszerzania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych.

Absolwenci tego kierunku to osoby odpowiedzialne, empatyczne i profesjonalne, gotowe sprostać wyzwaniom zawodowym oraz zapewnić pacjentom wysoką jakość opieki pielęgniarskiej.

 

Możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów pielęgniarskich I stopnia

Absolwent studiów pielęgniarskich I stopnia, obejmujących 6 semestrów edukacji, ma szeroki zakres możliwości rozwoju zawodowego oraz różnorodne miejsca pracy do wyboru. 

 • Może pracować w szpitalach na oddziałach różnych specjalności, takich jak chirurgia, pediatria, geriatria czy intensywna terapia. Może również zdecydować się na pracę w specjalistycznych klinikach, np. kardiologicznych, onkologicznych czy ortopedycznych.
 • Może podjąć pracę jako pielęgniarka środowiskowa, zapewniając opiekę zdrowotną pacjentom w ich własnym domu. W takim przypadku zadania pielęgniarki obejmują podawanie leków, zmianę opatrunków, monitorowanie stanu zdrowia oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego.
 • Może pracować w domach opieki dla osób starszych lub w hospicjach, zapewniając opiekę pacjentom pod koniec ich życia. Jest to opieka paliatywna, kontrola bólu, wspieranie pacjentów i ich rodzin oraz zapewnienie godnej śmierci.
 • Może pracować w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, takich jak ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka, zakłady opieki dla osób niepełnosprawnych. Może świadczyć opiekę pielęgniarską oraz wspierać pacjentów w procesie rekonwalescencji i rehabilitacji.
 • Może podjąć pracę jako pielęgniarka prywatna dbająca o osoby starsze, chore lub potrzebujące wsparcia w codziennych czynnościach.
 • Absolwent pielęgniarstwa może podjąć pracę jako nauczyciel w szkołach medycznych lub na uczelniach wyższych, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.

To tylko kilka przykładów miejsc pracy, w których absolwent studiów pielęgniarskich I stopnia na Powiślańskiej Uczelni Wyższej może podjąć pracę.