dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW

Od 2023 Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe na uniwersytetach m.in. w Niemczech, na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Jest członkiem Grupy strategicznej ds. polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia Powiatu Kwidzyńskiego.

KSRP

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w latach 1999-2004 oraz 2019 - 2023

Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, które jest założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
JPRP

prof. dr hab. Jacek Petrusewicz

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania (obecnie Powiślańskiej Szkoły Wyższej) w latach 2004 – 2007

Współzałożyciel Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Farmaceuta, asystent / specjalista / adjunt a następnie profesor w Katadrze Farmakologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Autor wielu opracowań i artykułów naukowych polsko i obco języcznych z zakresu farmakologii, w tym skryptów dla studentów. W 1985 doktorat na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Farmakologiczna analiza wpływu detergentów na receptor α-adrenergiczny mięśniówki gładkiej tętnic”, a w 1994 stopień dr hab. nauk farm. W zakresie farmakologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „ Wpływ leków i nowozsyntezowanych pochodnych chemicznych w agregację płytek krwi”
SARP

prof. dr hab. Stefan Angielski

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w latach 2007-2019

Ponad 70 letnie doświadczenie dydaktyczne, lekarz, profesor nauk medycznych, od 1989 r., członek korespondent, a od 2002 r. – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zespołu Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Akademii Medycznej w Gdańsku; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; członek Ukraińskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki; wyróżniony: 1998 r. – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej oraz zasługi w pracy dydaktycznej; 1998 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; 1990 r. – Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza; Medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów; Distinguished Medal Kidney Foundation USA; w latach 1967–1982 Wojewódzki Konsultant ds. diagnostyki laboratoryjnej, 1975–1978 ekspert ds. genetyki człowieka WHO; Visiting Professor w Washington University Seattle, Mayo Clinic Rochester (USA), Uniwersytecie w Bazylei (Szwajcaria), Klinice Nefrologii w Würzburgu (Niemcy) i Zakładzie Chemii Klinicznej w Kopenhadze oraz Århus (Dania); w latach 1980-1991 członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego; w 1976-1979 Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej; od 1995 członek honorowy Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego; w 1989 r., członek założyciel Oddziału Gdańskiego Związku Sybiraków, 1992–2002 jego Prezes; w 1992 r., założyciel Funduszu „Stypendium Sybirackie”, umożliwiające osobom pochodzenia polskiego ze Wschodu podjęcie studiów na gdańskich uczelniach – zaangażowany w umożliwienie powrotu z Syberii i Kazachstanu do Polski potomków deportowanych (kilkadziesiąt osób, głównie lekarzy i inżynierów); w 1991 r., inicjator powołania miesięcznika „Gazeta AMG”; odznaczony medalem „Gloria Medicinae” Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2008); odznaczony tytułem Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, 2020 r.;