Dział Jakości Kształcenia (w trakcie tworzenia – Biuro Karier Studenckich) Powiślańskiej Szkoły Wyższej przeprowadza Badanie Losów Absolwentów. W odpowiednim czasie do każdego z Absolwentów przy pomocy zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią Proakademia prosić będziemy o wypełnienie ankiety, także po 3 latach od ukończenia Uczelni do każdego z absolwentów, którzy wyrazili zgodę na badanie, przesyłać będziemy drogą mailową link do anonimowej ankiety.

Cele realizowanych badań:

1. ocena poziomu zadowolenia absolwentów ze studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej, 
2. poznanie dalszych planów edukacyjnych, 
3. poznanie sytuacji zawodowej uczestników badania.Już niebawem rozpoczniemy przygotowania do realizacji badania Absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, którzy ukończą studia/obronią dyplom w 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi edycjami Badań Losów Absolwentów:

System monitoringu zawodowych losów absolwentów:

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.