Odebranie dyplomu ukończenia studiów nie musi oznaczać końca przygody z Powiślańską Szkołą Wyższą!

Wiemy, że największą siłą i wizytówką Powiślańskiej Szkoły Wyższej jesteście Wy – Absolwenci. Od 20 lat tworzycie tożsamość Uczelni, wspieracie jej akademicką tradycję i rozwój, mając jednocześnie znaczący wpływ na rozwój Kwidzyna, przede wszystkim województwa pomorskiego / kujawsko-pomorskiego / warmińsko-mazurkiego a nawet całego kraju. Dlatego wzorem najbardziej prestiżowych szkół wyższych na świecie stworzyliśmy Program Absolwent PSW, mający na celu budowanie i utrzymywanie trwałych relacji Uczelni z Absolwentami. Poprzez Program chcemy zachęcić Was do powrotu do Alma Mater i kontynuowania swojej przygody z naszą Uczelnią.

Już dziś możecie dołączyć do grona ponad 4500 Absolwentów i na co dzień korzystać z wielu przywilejów, zniżek i promocji oferowanych przez Alma Mater oraz Partnerów Programu. Zyskacie niepowtarzalną okazję do spotkań z kolegami i koleżankami z lat studenckich, wymiany doświadczeń, kontaktów biznesowych, a także dobrych praktyk z życia zawodowego. Uczestnikami Programu Absolwent PSW mogą być osoby, które ukończyły studia I i II stopnia, lub są absolwentami studiów podyplomowych realizowanych przez naszą Uczelnię.

 Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z unikalną ofertą dla Absolwentów PSW oraz Partnerów Programu przygotowaną specjalnie dla społeczności akademickiej PSW.

Aby zapisać się do Programu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Korzyści wynikające z udziału w Programie: 
1. udział w spotkaniach integracyjnych / corocznych Balach Absolwenta oraz możliwość odnawiania znajomości z lat studenckich, 
2. zniżki na studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla posiadaczy Karty Absolwenta PSW oraz członków ich rodzin i przyjaciół, 
3. dostęp do zbiorów Biblioteki PSW oraz bibliotek wirtualnych Uczelni, 
4. system zniżek i rabatów przyznawanych posiadaczom Karty Rabatowej PSW ( przez 20 firm – a liczba ich stale rośnie) 
5. wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego w formie doradztwa zawodowego, coachingu oraz warsztatów i szkoleń.

  Absolwent PSW - Formularz zgłoszeniowy  PielęgniarstwoPielęgniarstwo w ramach studiów pomostowychEkonomiaRatownictwo medyczne

  PielęgniarstwoAdministracyjno - Ekonomiczny

  Aby dołączyć do programu Absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej należ wypełnić powyższy formularz.

  Ponadto informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn,
  2 Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@psw.kwidzyn.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Programu Absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej,
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,
  6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  8. Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO,
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.