WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 6 semestrów,
 • tryb stacjonarny, niestacjonarny,
 • 3660 godzin zajęć,
 • praktyki zawodowe – 1200,
 • 960 godzin praktyki zawodowej.
Studia na kierunku Ratownictwo medyczne łączą zarówno obszar teoretyczny, jak i praktyczny. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności w zakresie:
 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych,
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • medycyny ratunkowej,
 • medycznych czynności ratunkowych,
 • medycyny katastrof,
 • medycyny sądowej,
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia

lek. med. Mateusz Szczupak

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Zaangażowany w pracę lekarza, z doświadczeniem w branży medycznej. Od 2016 zajmuje stanowisko lekarza w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, od roku 2018 jest lekarzem chorób wewnętrznych w LuxMed Sp. z o.o w Gdańsku, od roku 2021 jest lekarzem chorób wewnętrznych w Centrum Medyczne dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska w Gdańsku. W latach 2016-2019 pracował jako lekarz w Falck Medycyna Sp. Z o.o w Gdańsku.

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

mgr Karol Wojtczak

Magister zdrowia publicznego oraz absolwent studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia, Nadzór i kontrola w podmiotach leczniczych, Administracja Samorządowa realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Od 2004 roku Ratownik medyczny ,a od roku 2013 również Ratownik Medyczny Koordynujący w Stacji Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Od 2007 roku Ratownik medyczny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Od roku 2020 członek Rady Społecznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. W 2021 roku powołany na członka Rady ds. SWD PRM organu doradczego i konsultacyjnego dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Krajowym Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych. W latach 2015-2019 był członkiem Rady ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego Rady Społecznej przy Prezydencie Miasta Torunia. W latach 2011-2013 był Instruktorem medycznym na kursach doskonalących dla Ratowników medycznych i Dyspozytorów medycznych realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiślańskiej Szkole Wyższej. A także od roku 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą – NZOZ Ratuj.

mgr Rafał Wójcik

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

mgr Małgorzata Dybich

Magister kierunku pielęgniarstwa. W latach 1994-1995 pracowała w CSK AM w Warszawie jako pielęgniarka Oddział Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii; w latach 1995-2001 zajmowała stanowisko pielęgniarki w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie w Przychodni Przyszpitalnej i pracownik Ostrego Dyżuru Ortopedycznego; w roku 2001 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach; w latach 2004-2006 była pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sztumie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka w NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na oddziale internistycznym, kardiologicznym, chirurgicznym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

lek. med. Marcin Muża

Lekarz medycyny, absolwent kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2018 roku uzyskał tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. W 2018 roku pracował jako ratownik medyczny w IP i ZRM w Szpitalu Puckim Sp. z o.o.. Rok później jako ratownik medyczny w SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. W latach 2020-2021 jako ratownik medyczny w ZTM w Falck Medycyna Sp. z o.o.. Od 2020 roku zajmuje stanowisko lekarza stażysty w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. W swoim dorobku posiada różne publikacje, m.in.: „Nieinwazyjna metoda oznaczenia stężenia panelu aminokwasów w kondensatach wydychanego powietrza u osób z zespołem ostrej niewydolności oddechowej”, M. Muża, L. Konieczna, M. Wujtewicz, R. Owczuk, T. Bączek, Poznań, 2020 r.; „Kondensat wydychanego powietrza : technika poboru, profilowanie aminokwasów oraz możliwe implikacje kliniczne u pacjentów z ARDS”, M. Muża, L. Konieczna, M. Widtewicz, R. Owczuk, T. Bączek, Gdańsk, 2018.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: