WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 6 semestrów,
 • tryb stacjonarny, niestacjonarny,
 • 3660 godzin zajęć,
 • praktyki zawodowe – 1200,
 • 960 godzin praktyki zawodowej.

Ratownictwo medyczne to dynamicznie rozwijający się obszar nauki, mający ogromne znaczenie w systemie ochrony zdrowia.

Studia z ratownictwa medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Powiślańskiej Szkole Wyższej w mieście Kwidzyn oferują unikalną okazję zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego działania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz wypadkach i katastrofach.

Trzyletni program studiów przygotowuje absolwentów do roli ratowników medycznych, którzy są kluczowymi członkami zespołów ratownictwa medycznego i odgrywają istotną rolę w udzieleniu szybkiej i sprawnej pomocy stanach nagłych u dorosłych i dzieci.

Opis kierunku

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień, począwszy od przedmiotów medycznych takich jak anatomia, fizjologia, patofizjologia, aż po specjalistyczne dziedziny jak medycyna ratunkowa, chirurgia urazowa, neurochirurgia czy medycyna katastrof.

Co więcej, studenci szkoły wyższej posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologii, zarządzania kryzysowego oraz procedur ratunkowych, co przygotowuje ich do pełnienia złożonych zadań w sytuacjach kryzysowych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych szybko.

Studia licencjackie z ratownictwa medycznego trwają 6 semestrów i uczelnia oferuje je w trybie niestacjonarny, aby dostosować się do potrzeb studentów. Uczelnia stawia na praktykę, któ®ej będzie najwięcej. Studia I stopnia kończą się tytułem licencjata.

Studia licencjackie z ratownictwa medycznego w Powiślańskiej Szkole Wyższej przygotowują absolwentów do samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych wykonywanych w stanach wymagających szybkiej reakcji. System studiów łączy teorię z praktyką, umożliwiając zdobycie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w dynamicznym i wymagającym środowisku ratownictwa medycznego.

Cele kształcenia studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne

Studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne oferują wszechstronne przygotowanie przyszłych specjalistów, którzy w profesjonalny sposób będą działać w obszarze ochrony zdrowia i udzielać szybkiej i sprawnej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Program kształcenia skupia się na osiągnięciu konkretnych celów, które zapewnią absolwentom wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego wykonywania zadań w jednostkach ratownictwa medycznego oraz zespołach interwencyjnych.

Cele kształcenia:

 • Przygotowanie specjalistów do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego – absolwenci wyróżniać się będą wszechstronną wiedzą medyczną oraz praktycznymi umiejętnościami, które umożliwią im stanowcze i zręczne działanie w sytuacjach, gdzie liczy się dosłownie każda sekunda. Program studiów skoncentrowany jest na przygotowaniu do efektywnego udzielania wsparcia medycznego o charakterze ratowniczym w nagłych stanach u osób dorosłych i dzieci. Absolwenci nabędą umiejętności niezbędne do przeprowadzania działań ratunkowych wykonanych w stanach nagłych, włącznie z technikami wspomagania oddechu oraz oceną stanu pacjenta.
 • Nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – program studiów umożliwia absolwentom opanowanie różnorodnych technik i procedur ratunkowych, począwszy od podstawowej pomocy pierwszej, aż po zaawansowane metody resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Absolwenci zostaną przygotowani do skutecznego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w sytuacjach nagłych u dorosłych i dzieci, skutecznego utrzymania drożności dróg oddechowych oraz udzielania wsparcia psychicznego osobom w stanie zagrożenia zdrowotnego.
 • Zrozumienie roli ratownika medycznego w zespołach interwencyjnych – studenci zdobędą pełne zrozumienie swojej roli jako ratowników medycznych w zespołach interwencyjnych. Będą przygotowani do współpracy z innymi specjalistami, takimi jak lekarze, pielęgniarki, strażacy czy policjanci, aby skutecznie działać w trudnych i zmiennych warunkach. Zdolność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym jest kluczowa dla skutecznej pomocy medycznej.

Przyjęte cele kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne mają na celu wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę nie tylko w dziedzinie medycyny ratunkowej, ale także w obszarach takich jak zarządzanie kryzysowe, komunikacja interpersonalna oraz umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i wymagających szybkiej reakcji.

Co zyska absolwent studiów licencjackich kierunku ratownictwo medyczne?

Absolwenci studiów licencjackich uczelni wyższej zdobywają nie tylko cenne kompetencje medyczne, ale także umiejętności kluczowe dla skutecznego działania w dynamicznym i wymagającym środowisku ratownictwa.

Oto co mogą zyskać po ukończeniu tych studiów:

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie ratownictwa medycznego – absolwenci opanowują zarówno wiedzę specjalistyczną, jak i praktykę związane z udzielaniem pomocy medycznej w nagłych stanach zagrożenia życia. Mają wiedzę z dziedziny anatomii, fizjologii, medycyny ratunkowej i innych specjalistycznych obszarów, co pozwoli im na skuteczne działanie w praktyce.
 • Znajomość procedur i standardów działania w sytuacjach kryzysowych – absolwenci zdobędą głęboką znajomość procedur postępowania oraz standardów działania w sytuacjach kryzysowych. Będą przygotowani do podejmowania szybkich i odpowiednich decyzji w trudnych sytuacjach ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych, co ma kluczowe znaczenie w przypadku udzielania sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym.
 • Gotowość do podjęcia pracy w jednostkach ratownictwa medycznego – program studiów przygotowuje absolwentów do pełnienia funkcji ratowników medycznych w różnych służbach ratowniczych, takich jak pogotowie ratunkowe, oddziały ratunkowe czy specjalistyczne służby medyczne. Absolwenci będą gotowi do natychmiastowej akcji ratowniczej w nagłych stanach zagrożenia i skutecznego udzielania pomocy.

Po ukończeniu studiów z ratownictwa medycznego masz różnorodne opcje dalszego kształcenia. Choć brak studiów magisterskich w tym bezpośrednim obszarze, możesz skorzystać z możliwości studiów II stopnia, zwłaszcza związanych ze zdrowiem publicznym. Ponadto, warto rozważyć studia podyplomowe na innych kierunkach nauk medycznych – w szczególności z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Możliwości zawodowe dla ratowników medycznych są różnorodne. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, publicznych i niepublicznych zakładach opieki, a także w charakterze instruktora, czy w obszarze obsługi imprez masowych. Ich wiedza i umiejętności są niezbędne w codziennej opiece medycznej oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ponadto, ratownicy medyczni mają możliwość prowadzenia badań naukowych, przyczyniając się do postępu w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne mają świetne perspektywy zawodowe i szybko znajdują zatrudnienie po ukończeniu studiów. Już w pierwszym roku po dyplomie wielu absolwentów może cieszyć się pracą w różnych obszarach medycznych czynności ratunkowych, co wiąże się z atrakcyjnymi wynagrodzeniami. Po ukończeniu studiów względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów jest bardzo niski. Ich umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych, zdobyte w trakcie studiów, są niezwykle cenne i poszukiwane w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej.

Zgodnie z danymi z roku 2023, średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu ratowników medycznych wynosi 5965,38 zł. Warto zaznaczyć, że miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł może być wyższe. Oprócz stałego wynagrodzenia ratownicy medyczni mogą otrzymywać różnego rodzaju dodatki, premie oraz benefity, takie jak dodatki stażowe, premie motywacyjne czy dodatki za pracę w nocy oraz w dni świąteczne. Wiele absolwentów ma także podpisaną umowę o pracę w pierwszym roku.

W sieci dostępne są badania dotyczące losów absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne na PSW. Wartości te pokazują, jak kształtuje się dalsza droga absolwentów po ukończeniu studiów, w tym istotne aspekty takie jak ryzyko bezrobocia, poziom zarobków oraz czas, jaki upływa do momentu podjęcia pierwszej pracy. Analizowane są lata 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Te informacje pozwalają uzyskać wyjątkowy wgląd w trendy na rynku pracy dla absolwentów tego kierunku. Warto podkreślić, że w badaniach pomijani są absolwenci, którzy wybierają inne ścieżki niż praca.

Przyglądając się sytuacji absolwentów w ich czwartym i piątym roku po ukończeniu studiów oraz biorąc pod uwagę wartości z lat 2014-2021 oraz 2017 w pierwszym roku, ukazuje się pełniejszy obraz ich ścieżek kariery na kluczowych etapach.

Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki, obejmujące dochody z różnych źródeł. Analiza uwzględnia również proporcje związane z miejscem zamieszkania absolwentów i względnymi zarobkami. Te badania dostarczają wartościowych wniosków dotyczących początkowych lat pracy po uzyskaniu dyplomu, a także perspektyw w kolejnych latach. Szczególną uwagę poświęca się względnym zarobkom oraz formie umowy o pracę, a suma ta jest dzielona, aby zapewnić spójne spojrzenie na obraz sytuacji absolwentów.

Dlaczego warto studiować ratownictwo medyczne w Kwidzynie?

Studiowanie ratownictwa medycznego w mieście Kwidzyn ma wiele zalet. Jedną z głównych korzyści jest możliwość skorzystania z wysokiej jakości kształcenia oferowanego przez Powiślańską Szkołę Wyższą. Szkoła ta gwarantuje dostęp do wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz nowoczesnej infrastruktury, co pozwala zdobywać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Powiślańska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepaństwową, która kształci studentów od 1999 r.

Kierunek Ratownictwo Medyczne na PSW jest wysoko oceniany przez ogólnopolskie komisje- Studia z Przyszłością 2023- taki tytuł otrzymał kierunek na Powiślańskiej Szkole Wyższej.

Kolejnym atutem jest bliska współpraca Powiślańskiej Szkoły Wyższej z jednostkami ochrony zdrowia w regionie. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia i uczestniczenia w realistycznych ćwiczeniach oraz symulacjach. To bezcenne doświadczenie, które przygotowuje ich do rzeczywistych sytuacji i pozwala rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu nauk medycznych.

Dodatkowo nowoczesne metody kształcenia i praktyki zawodowe w Powiślańskiej Szkole Wyższej stanowią istotny element procesu nauki. Interaktywne zajęcia oraz symulacje sprawiają, że nauka staje się bardziej angażująca i efektywna.

Program studiów jest również dostosowany do potrzeb rynku pracy, co pozwala absolwentom ratownictwa medycznego na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Pracować mogą nawet w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Uczelnia jako jedyna prywatna w województwie pomorskim posiada swoje własne Centrum Symulacji Medycznych, gdzie są odwzorowywane warunki ze szpitali.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku ratownictwo medyczne w Kwidzynie

Aby rozpocząć naukę na kierunku ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej, należy mieć ukończone wykształcenie średnie oraz posiadać świadectwo dojrzałości (maturę). Co istotne, nie ma ograniczeń dotyczących konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze, co daje możliwość zgłoszenia się niezależnie od wcześniejszego profilu edukacyjnego. Nie musisz się również martwić o minimalny próg punktowy – uczelnia nie stosuje takich ograniczeń.

Proces rekrutacji jest prosty i dostępny online poprzez dedykowaną platformę rekrutacyjną. Rejestracja, wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz podpisanie go za pomocą profilu zaufanego to pierwsze kroki. Następnie, możesz przesłać wymagane dokumenty w formie elektronicznej.

Oto lista dokumentów, które będą niezbędne podczas rekrutacji na studia ratownictwo medyczne:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • Świadectwo dojrzałości (matura),
 • Elektroniczne zdjęcie legitymacyjne (format JPG, 236×295 pikseli, 300 dpi),
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Priorytetem Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest przejrzystość i ułatwienie procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu możesz być pewien/a, że cała procedura zostanie przeprowadzona w profesjonalny sposób. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na oficjalnej stronie uczelni.

Wybór kierunku studiów to ważna decyzja. Studia z ratownictwa medycznego w Kwidzynie otwierają przed Tobą drzwi do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w tym ekscytującym zawodzie. To szansa na rozwijanie kompetencji, które staną się fundamentem Twojej przyszłej kariery zawodowej.

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia

lek. med. Mateusz Szczupak

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Zaangażowany w pracę lekarza, z doświadczeniem w branży medycznej. Od 2016 zajmuje stanowisko lekarza w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, od roku 2018 jest lekarzem chorób wewnętrznych w LuxMed Sp. z o.o w Gdańsku, od roku 2021 jest lekarzem chorób wewnętrznych w Centrum Medyczne dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska w Gdańsku. W latach 2016-2019 pracował jako lekarz w Falck Medycyna Sp. Z o.o w Gdańsku.

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

mgr Karol Wojtczak

Magister zdrowia publicznego oraz absolwent studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunkach: Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia, Nadzór i kontrola w podmiotach leczniczych, Administracja Samorządowa realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Od 2004 roku Ratownik medyczny ,a od roku 2013 również Ratownik Medyczny Koordynujący w Stacji Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Od 2007 roku Ratownik medyczny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Od roku 2020 członek Rady Społecznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. W 2021 roku powołany na członka Rady ds. SWD PRM organu doradczego i konsultacyjnego dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Od roku 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Krajowym Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych. W latach 2015-2019 był członkiem Rady ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego Rady Społecznej przy Prezydencie Miasta Torunia. W latach 2011-2013 był Instruktorem medycznym na kursach doskonalących dla Ratowników medycznych i Dyspozytorów medycznych realizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiślańskiej Szkole Wyższej. A także od roku 2007 prowadzi własną działalność gospodarczą – NZOZ Ratuj.

mgr Rafał Wójcik

Magister kierunku zdrowie publiczne, licencjat kierunku ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Licencjat pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Od roku 2020 pracuje jako ratownik w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, od roku 2017 jako ratownik w NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, od roku 2011 jako ratownik w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

mgr Małgorzata Dybich

Magister kierunku pielęgniarstwa. W latach 1994-1995 pracowała w CSK AM w Warszawie jako pielęgniarka Oddział Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii; w latach 1995-2001 zajmowała stanowisko pielęgniarki w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie w Przychodni Przyszpitalnej i pracownik Ostrego Dyżuru Ortopedycznego; w roku 2001 pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach; w latach 2004-2006 była pielęgniarką w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Sztumie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym; od roku 2006 pracuje jako pielęgniarka w NZOZ Zdrowie w Kwidzynie na oddziale internistycznym, kardiologicznym, chirurgicznym i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

lek. med. Marcin Muża

Lekarz medycyny, absolwent kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2018 roku uzyskał tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. W 2018 roku pracował jako ratownik medyczny w IP i ZRM w Szpitalu Puckim Sp. z o.o.. Rok później jako ratownik medyczny w SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. W latach 2020-2021 jako ratownik medyczny w ZTM w Falck Medycyna Sp. z o.o.. Od 2020 roku zajmuje stanowisko lekarza stażysty w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. W swoim dorobku posiada różne publikacje, m.in.: „Nieinwazyjna metoda oznaczenia stężenia panelu aminokwasów w kondensatach wydychanego powietrza u osób z zespołem ostrej niewydolności oddechowej”, M. Muża, L. Konieczna, M. Wujtewicz, R. Owczuk, T. Bączek, Poznań, 2020 r.; „Kondensat wydychanego powietrza : technika poboru, profilowanie aminokwasów oraz możliwe implikacje kliniczne u pacjentów z ARDS”, M. Muża, L. Konieczna, M. Widtewicz, R. Owczuk, T. Bączek, Gdańsk, 2018.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: