Nasza szkoła zajmuje się nauczaniem języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania. Prowadzimy zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Proponujemy Państwu zajęcia w grupach oraz indywidualny tok nauczania.
Nasze główne zalety to:
 • program nauczania dostosowany do umiejętności i wieku
 • bezpłatne konsultacje
 • praktyczne nastawienie do języka
 • małe grupy
 • skuteczne przygotowanie do matury
 • bogate zaplecze dydaktyczne
 • indywidualne podejście do słuchacza
 • niekonwencjonalny tok zajęć
Celem kursu jest wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym. Opanowanie podstaw języka obcego – słownictwa, gramatyki i wymowy oraz wyrobienia umiejętności ich praktycznego zastosowania w konkretnych sytuacjach.
Główny nacisk kładziemy na komunikatywność, a także na poprawność gramatyczną, dlatego podczas zajęć często stosowane są ćwiczenia słuchowe, konwersacje, a także ćwiczenia uzupełniające wiedzę gramatyczną.
Gwarantujemy naukę w małych grupach, co pozwala na stworzenie lepszej przyswajalności wiedzy przez kursantów. Kursy językowe są prowadzone na terenie naszej Uczelni.
Jak zostać słuchaczem Centrum Językowego Obcych?
Wszelkie informacje otrzymają Państwo od wtorku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, sobotę w godzinach 8.00 do 13.00
 • Odwiedzając biuro Centrum Języków Obcych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 29, pok. 7
 • Kontaktując się z numerem telefonu: (55) 279 58 73,
 • Wysyłając e-mail na adres: cjo@psw.kwidzyn.edu.pl
Na miejscu:
 • bezpłatnie określimy Państwa poziom zaawansowania (test)
 • przy uwzględnieniu Państwa preferencji przydzielimy grupę
 • ustalimy formę płatności

Informacje bieżące o kursach, egzaminach oraz zapisach: www.psw.kwidzyn.edu.pl

KURSY: