Oferta Centrum Języków Obcych przy Powiślańskiej Szkole Wyższej to kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Najwyższy standard nauki jest odpowiedzią na potrzeby nawet najbardziej wymagających.
Dokładamy największych starań, aby nasze kursy językowe były atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jaki i dorosłych. Aby spełnić Państwa oczekiwania oferujemy następujące kursy:
TeenSkills - Kursy dla młodzieży (10 - 12 lat)

TeenSkills to kursy Centrum Języków Obcych dla młodzieży w wieku 10-12 lat. Kursy realizowane są przy wykorzystaniu innowacyjnej techniki nauczania, która ułatwia zapamiętywanie i utrwalanie poznanego materiału. Technika ta jest także dodatkowym narzędziem w rękach studentów, dzięki któremu uczą się oni aktywnego udziału w procesie nauki. Innowacyjny system nauczania szybko rozwija umiejętność płynnego mówienia w języku obcym oraz sprawia, iż nauka staje się przyjemnością. Jest to skuteczny sposób nauki, który zapewnia swobodne i płynne posługiwanie się językiem obcym.

Dlaczego nasza metoda jest lepsza od innych technik?

Aby trwale opanować nowe słownictwo i gramatykę musimy je wielokrotnie powtarzać oraz używać w praktyce, ponieważ tak zapamiętujemy nowy materiał. Nowo poznane wyrażenia i zwroty muszą być powtarzane tak długo, aż będziemy się nimi biegle posługiwać w trakcie konwersacji.

ActiveTeen - Kursy dla uczniów gimnazjum i liceum

Oprócz sprofilowanych kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE i CPE, oferujemy młodzieży kursy przygotowujące do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego.

Młodzież gimnazjalna – wszystkie kursy prowadzone dla słuchaczy w wieku gimnazjalnym zawierają elementy przygotowujące do egzaminu kończącego gimnazjum. Cechą charakterystyczną tych kursów jest fakt, iż z jednej strony, program przystosowany jest do oficjalnych wymogów – nasi słuchacze rozwijają swoje kompetencje językowe tak, aby pokrywały się one z wymogami stawianymi na egzaminie gimnazjalnym, a z drugiej strony, słuchacze uczą się “żywego”, komunikatywnego języka, nieskrępowanego wymogami typowo szkolnymi.

 • PROFIL KURSU – młodzież gimnazjalna
 • POZIOMY – wszystkie
 • LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE – 4 – 10
 • LICZBA GODZIN – 60 x 90min
 • CZAS TRWANIA – 9 miesięcy

Młodzież licealna – Kurs przygotowany jest dla uczniów szkół średnich i liceów profilowanych, którzy w maju 2013 roku przystępują do Nowej Matury z języka angielskiego i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku na wybranym przez siebie poziomie zdawania. Gwarantujemy wysoką jakość nauczania w oparciu o obowiązujące standardy maturalne i dążymy do realizacji indywidualnych potrzeb każdego uczestnika kursu. Dzięki innowacyjnemu systemowi nauki każdy student zyskuje dodatkowe narzędzia do przyswajania, utrwalania i aktywnego wykorzystywania języka.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

– powtórzenie i utrwalenie zasad gramatyki i słownictwa dostosowanych do wybranego poziomu zdawania w oparciu o cele edukacyjne wyznaczone przez CKE

– ćwiczenie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na wybranym poziomie zdawania z zakresu:

 • rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu czytanego (recepcja)
 • tworzenie tekstu- wypowiedź pisemna (produkcja)
 • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (wiadomości) – dotyczy tylko poziomu rozszerzonego – przygotowanie do egzaminu ustnego na wybranym poziomie zdawania.

PROFIL KURSU – młodzież licealna (ostatnia klasa)

POZIOMY – matura podstawowa lub rozszerzona

LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE – 4 – 10

LICZBA GODZIN – 30 x 180 min

CZAS TRWANIA – 9 miesięcy

ActiveAdult - Kursy dla dorosłych

Dorośli i studenci mogą uczestniczyć w kursach standardowych – odbywających się dwa razy w tygodniu i skupiających się na poznawaniu języków obcych na określonych poziomach zaawansowania, kursach egzaminacyjnych – przygotowujących do międzynarodowych egzaminów językowych z wszystkich języków, a także w kursach biznesowych pozwalających na poznanie słownictwa w zakresie biznesu i dających możliwość zdawania honorowanych na całym świecie międzynarodowych egzaminów z języka biznesu.

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (120 godzin lekcyjnych) – od 12 zł za godzinę lekcyjną.

Celem kursów jest zapoznanie słuchaczy ze specyficznym słownictwem prawniczym oraz równomierne rozwijanie 4 podstawowych umiejętności; pisania, czytania, mówienia i słuchania pod kątem potrzeb zawodowych słuchaczy i w oparciu o materiały dostosowane do profilu kursu.

UMIEJĘTNOŚCI:
 • sporządzanie dokumentów prawniczych w języku angielskim
 • słownictwo typowe dla systemu prawnego Common Law
 • język kontraktów i umów
 • język listów prawniczych
 • język mówiony w typowych sytuacjach prawniczych (z uwzględnieniem użycia idiomów)
 • komunikacja za pomocą poczty elektronicznej
 • język negocjacji
 • kolokacje prawnicze.

Business English

To nauka prowadzenia rozmów biznesowych w języku angielskim oraz rozumienia i pisania tekstów branżowych. Kurs obejmuje przekrój zagadnień tematyki biznesowej z naciskiem na rozwijanie umiejętności komunikacji w biznesie.

PROGRAM KURSU:
 • korespondencja biznesowa, w tym: raporty, listy handlowe, notatki, memoranda, sprawozdania, analizy danych, reklamacje
 • opis działalności i produktów firmy
 • struktura organizacji
 • prowadzenie negocjacji i rozmów biznesowych
 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • umiejętności interpersonalne i komunikacja w pracy
 • marketing, w tym dystrybucja, reklama i promocja
 • finanse i bankowość
 • kultura organizacji
 • polityka zatrudnienia
 • media, komputeryzacja w biznesie, IT biznes
 • handel międzynarodowy
 • transport
 • podróże służbowe
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • socjolingwistyczne i kulturalne aspekty w biznesie międzynarodowym

Financial English

Kurs adresowany jest do studentów ekonomii, finansów i bankowości, księgowych, analityków i doradców finansowych, pracowników banków, biur maklerskich i firm doradczych i prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego.

Konstrukcja zajęcia pozwala uwzględnić wszystkie elementy, niezbędne w nauce języka, czyli słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, przez co słuchacze doskonalą się i są poddawani weryfikacji czynionych przez nich postępów na wielu płaszczyznach.

Medical English

OFERTA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Program kursów medycznych obejmuje specjalistyczne słownictwo medyczne oraz typowe dla tego języka struktury. Główny nacisk położony jest na komunikatywny aspekt języka; nasi słuchacze uczą się reagowania w typowych sytuacjach, prowadzenia rozmów z personelem medycznym, pacjentami oraz ich rodzinami, przeprowadzania wywiadu lekarskiego, itp.

Kursy języka angielskiego prowadzone są dla personelu medycznego, studentów medycyny oraz osób, które nie posiadają wiedzy medycznej, ale chcą rozwijać swoje zainteresowania dotyczące tej dziedziny.

Program kursów podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

 1. Anatomia: narządy i układy:
  • Układ ruchu,
  • Układ pokarmowy,
  • Układ nerwowy,
  • Narządy zmysłów,
  • Układ dokrewny,
  • Układ oddechowy
  • Układ moczowo-płciowy
  • Układ krwionośny

  Choroby każdego z układów

 2. Badanie lekarskie, wywiad, stawianie diagnoz
 3. Dokumentacja medyczna
 4. Omawianie konkretnych przypadków
 5. Wybrane choroby
 6. Farmakologia
 7. Dyskusje – etyka zawodowa, kontrowersyjne przypadki

POZIOMY: Wszystkie

LICZBA GODZIN: 120 godzin

ZAJĘCIA: 2 x 90 minut

CZAS TRWANIA: 9 miesięcy

LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE: 4-10

KURSY od 15 zł za godzinę lekcyjną

Technical English

Kurs ma za zadanie zapoznać słuchaczy z angielską terminologią dotyczącą podstawowych pojęć używanych w języku technicznym poszczególnych dziedzin, których dobór w dużym stopniu będzie zależał od zainteresowań uczestników kursu. Głównym celem jest umożliwienie słuchaczom korzystania z posiadanej już wiedzy językowej i technicznej w taki sposób by ułatwić im rozumienie tekstu technicznego, wyszukiwania potrzebnych informacji w obcym języku, swobodnej komunikacji i uczestnictwa w dyskusji. W czasie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyć różne formy komunikacji językowej w wybranych dziedzinach.

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy (o różnych profilach zawodowych i w różnym wieku), którzy wykonują zadania służbowe wymagające znajomości technicznego języka angielskiego.

Kurs ma na celu:
 • poszerzenie znajomości słownictwa technicznego i naukowego
 • aktywizację znanego i nowego słownictwa poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne
 • pracę na autentycznych tekstach naukowo-technicznych
 • rozwinięcie umiejętności przygotowania i przedstawienia indywidualnych prezentacji

Zakres tematyczny kursu:
 • nanotechnologia
 • transport
 • maszyny i narzędzia
 • budownictwo wodne i lądowe
 • materiały i ich właściwości
 • multimedia
 • procesy produkcyjne
 • energia (w tym alternatywne źródła energii)
 • ochrona środowiska

W czasie zajęć studenci korzystają z różnorodnych materiałów, wzbogaconych autentycznymi nagraniami i filmami, pracują na oryginalnej, bieżącej literaturze fachowej z danej branży.

Kursy egzaminacyjne

Oferujemy kursy przygotowujące do następujących egzaminów:

Angielski:
 • FCE (First Certificate in English – Council of Europe level B2)
 • CAE (Certificate in Advanced English – Council of Europe level C1)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English – Council of Europe level C2)

LICZBA GODZIN: 120 godzin

ZAJĘCIA: 2 x 90 minut lub 1 x 180 min w tygodniu

CZAS TRWANIA: 9 miesięcy

LICZBA SŁUCHACZY W GRUPIE: 4-10

KURSY: od 15 zł za godzinę lekcyjną