Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (PMCSM) powstało, aby realizować najwyższe standardy kształcenia zgodne z aktualnymi wytycznymi i trendami dotyczącymi kształcenia na kierunkach medycznych.  

Najnowocześniejsze na Pomorzu wyposażenie sal ćwiczeniowych oraz najwyższej jakości sprzęt do szkoleń w warunkach symulowanych to wizytówka PMCSM.  

Zajęcia dydaktyczne realizowane w PMCSM pozwalają zachować wierność symulacji medycznej, a to sprawia, że osoby uczące się będą miały możliwość znaleźć się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działań w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. 

Proces kształcenia wspierany jest podręcznikiem symulacji ze scenariuszami symulacyjnymi wraz z dodatkiem w postaci materiałów video dostępnych z aplikacją wspomagającą nauczanie symulacji.  

Symulacja medyczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina edukacji, która umożliwia realistyczne odtworzenie procesu leczenia i pielęgnowania w bezpiecznym dla pacjenta oraz studenta środowisku. Symulacja to trening i metoda oparta na sprzężeniu zwrotnym – student ćwiczy w warunkach zbliżonych do naturalnych, a poprawność jego działań jest kontrolowana zarówno przez instruktora jak i system komputerowy. 

Założeniem symulacji medycznej jest zmotywowanie uczestnika do aktywnego udziału w procesie uczenia się, umożliwienie mu zdobycia wiedzy oraz umiejętności psychomotorycznych niezbędnych do pracy z pacjentem. Ponadto, symulacja służy rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia, decyzyjności, komunikacji i wdraża studenta do pracy zespołowej. 

 

Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dysponuje: 

Salą opieki pielęgniarskiej – wysokiej wierności 

Pomieszczeniem kontrolnym dla sali opieki pielęgniarskiej 

Salą egzaminu OSCE 

Salą symulacji z zakresu ALS 

Salą symulacji  z zakresu BLS 

Salą ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich 

Salą ćwiczeń umiejętności technicznych 

Salą do prebriefingu i debriefingu