Celebrowaliśmy oficjalne otwarcie Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej w dniu 27.05.2021r. Z dumą gościliśmy w murach naszej Uczelni znakomitych gości, wśród których wymienić należy przede wszystkim:

 1. Panią Agnieszkę Kapała-Sokalska- W-ce Marszałek Województwa Pomorskiego;
 2. Pana Jerzego Śnieg – Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego;
 3. Panią Ewę Nowogrodzką – Zastępcę Burmistrza Miasta Pelplin;
 4. Pana Piotra Widz – Zastępcę Burmistrza Miasta Kwidzyn;
 5. Panią Kamilę Melkowską-Lemke – Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Grudziądzu;
 6. Panią Ewę Bogdańska-Böll – Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
 7. Panią Joannę Zawadzką – Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kwidzynie;
 8. Panią dr inż. Marię Chomka – Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku;
 9. Pana dr Tomasza Białas – Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni;
 10. Pana Dariusza Kostrzewa- Prezesa Zarządu Podmiotu Leczniczego Copernicus w Gdańsku;
 11. Pana Ludwiga Wojda – Prezesa Zarządu Kora Medica Sp. z o.o.;
 12. Pana Kazimierza Gorlewicz –Prezesa Fundacji “Misericordia”;
 13. Panią Ewę Karamon- Dyrektora ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku;
 14. Panią Bożenę Polkowską – Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa EMC Szpitala Zdrowie w Kwidzynie;
 15. Panią Małgorzatę Kufel – Naczelną Pielęgniarkę Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu;
 16. Panią dr Marzenę Barton, Dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie;
 17. Panią Bożenę Raczkowską, Zastępcę Dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Powiatowego w Iławie;
 18. Pana Damiana Mucha – Dyrektora zarządzającego Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku;
 19. Panią Justynę Błaszak-Gondek – Koordynator kontaktów biznesowych Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku;
 20. Pana Marka Sidor – Redaktora Naczelnego PULSU Kwidzyna

Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem naszego projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej poprzez wdrożenie programu rozwojowego uczelni, obejmującego m.in. utworzenie właśnie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, gdzie w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt – symulatory / fantomy i trenażery kształcić się będą przyszłe kadry pielęgniarskie. Podkreślenia wymaga fakt, że zrealizowaliśmy to przy współpracy z największym podmiotem leczniczym w województwie pomorskim – Podmiotem Leczniczym Copernicus. Naszemu Partnerowi, w tym przede wszystkim Panu Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Kostrzewa za wsparcie i pomoc w realizacji, nie tylko tego projektu, ale wielu przedsięwzięć naszej Uczelni należą się wielkie słowa uznania i ogromne podziękowania.

Pani Rektor prof. dr hab. Krystyna Strzała w dowód uznania wręczyła Panu Prezesowi Dariuszowi Kostrzewa medal za zasługi dla Uczelni. Razem dokonali także symbolicznego otwarcia Centrum, w tym przecięcia wstęgi.

Możemy śmiało powiedzieć, iż Goście z zapartym tchem zwiedzali nasze Centrum, a pokazy które poprowadziła Pani mgr Małgorzata Dybich, Pan mgr Piotr Janiewicz oraz Pan mgr Marcin Suchoparski cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zatem z pełną odpowiedzialnością ogłaszamy, iż POWIŚLAŃSKIE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH jest w pełni gotowe do kształcenia studentów!

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii z Gali otwarcia oraz obejrzenia filmu.