Studia podyplomowe, kursy specjalizacyjne, specjalizacje a także spersonalizowane warsztaty kompetencyjne są ciekawą oraz nowoczesną formą pozyskiwania dodatkowej wiedzy, która daje szansę doskonalenia i uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i umiejętności, bądź też możliwość przekwalifikowania się lub zmiany zawodu.

Oferta programowa Instytutu doskonalenia zawodowego Powiślańskiej Szkoły Wyższej uwzględnia potrzeby i oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie podnoszenia kwalifikacji w formie studiów podyplomowych / szkoleń / kursów / warsztatów / specjalizacji.  

Ważnym dodatkowych form podnoszenia kompetencji w naszej Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców. Tworzą ją profesorowie akademiccy, specjaliści różnych branż, a przede wszystkim praktycy z doświadczeniem dydaktycznym, którzy łączą teorię z najaktualniejszą praktyką życia gospodarczego.

Wiele kierunków studiów podyplomowych / kursów / warsztatów / specjalizacji PSW pozwala nie tylko na zdobycie nowych kompetencji, ale umożliwia również uzyskanie kwalifikacji poszukiwanych na polskim i międzynarodowym rynku pracy uprawniających np. do:

  • dla nauczycieli: nauczania różnych przedmiotów,
  • dla kadr medycznych: zarządzania jednostkami systemu ochrony zdrowia,
  • dla menedżerów: awansu zawodowego.

Tak bogata oferta kierunków Instytutu doskonalenia zawodowego PSW pozwala na wybranie odpowiedniej i adekwatnej formy i kierunku kształcenia zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami.

Prowadzimy kształcenie w formie studiów podyplomowych / warsztatów / kursów / specjalizacji w następujących miastach: Kwidzyn / Wejherowo / Gdańsk / Gdynia / Sopot / Toruń (a także w przypadku zainteresowania grupowego w dowolnie wybranej lokalizacji).