Zasady korzystania z Biblioteki PSW:

Zarezerwowane książki w Libra Net PSW wydawane są w dni zjazdowe  w punkcie informacyjnym w PSW (przy wejściu po prawej stronie).

Udostępniamy także spis źródeł bibliotecznych, które w większości są bezpłatne. Należy przeczytać warunki korzystania z każdej witryny, gdyż warunki te mogą od siebie różnić – pobierz zasoby internetowe.

Godziny pracy Biblioteki PSW:

• od 20 września 2021:
– poniedziałek-piątek poza terminami zjazdów: w godz. 10:00-14:00;
– sobota i niedziela w czasie trwania zjazdów w godz. 9:00-12:00