Rada Pracodawców

Warning: mb_strpos() expects parameter 3 to be int, string given in /wordpress/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor/inc_php/framework/functions.class.php on line 882
Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. uczelnia wyższa zobowiązana jest współpracować z otoczeniem gospodarczym, którego przedstawiciele instytucji i firm z różnych sektorów życia publicznego tworzą Radę Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Głównymi założeniami Rady Pracodawców PSW jest współudział w udoskonalaniu procesu i jakości kształcenia poprzez dostosowanie programów kształcenia do obecnych potrzeb rynku pracy, potrzeb pracodawców, instytucji ect. Działania Rady Pracodawców PSW to współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych, wydarzeń popularno-naukowych dla szerokiego spektrum odbiorców, jak również wspólnej realizacji projektów z zakresu pożądanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie....
Program działań Rady

Warning: mb_strpos() expects parameter 3 to be int, string given in /wordpress/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor/inc_php/framework/functions.class.php on line 882
Ramowy program działań w ramach Rady Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej 2020 r....
Projekty rady

Warning: mb_strpos() expects parameter 3 to be int, string given in /wordpress/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor/inc_php/framework/functions.class.php on line 882
Potencjalne możliwości wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne (w kontekście obszarowym i merytorycznym – nauki ekonomiczno-społeczne / nauki o zdrowiu / nauki techniczne) 2019/2020...
Kwestionariusz ankiety

Warning: mb_strpos() expects parameter 3 to be int, string given in /wordpress/wp-content/plugins/unlimited-elements-for-elementor/inc_php/framework/functions.class.php on line 882
Kwestionariusz ankiety można pobrać tutaj: ANKIETA...