Czasopisma online z pełnym lub częściowym dostępem do artykułów:

 1. Alkoholizm i Narkomania

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Alkoholizm_i_Narkomania-117

 • Anestezjologia i Ratownictwo

http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

 • Geriatria

http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

 • Gerontologia

http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

 • Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99

 • Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu

https://apcz.umk.pl/IWPNZ/issue/archive

https://www.pzpr.eu/index.php/jphnmr

 • Kurier Medyczny

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Kurier_Medyczny-147

 • Leczenie ran – dostęp w IBUK LIBRA
 • Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine

https://www.environmed.pl/Biezacy-numer

 1. Pielęgniarka Epidemiologiczna. Informator

https://pspe.pl/?H=17

 1. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Pielegniarstwo_Chirurgiczne_i_Angiologiczne-50

 1. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

https://pzp.umw.edu.pl/pl/issue/2020/10/4/

 1. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

https://apcz.umk.pl/PNIN/issue/archive

 1. Pielęgniarstwo Onkologiczne

https://www.pspo.pl/czasopismo/

 1. Pielęgniarstwo Polskie

http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/issue.php

 1. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

https://ltcn.eu/Czasopismo/Pielegniarstwo_w_Opiece_Dlugoterminowej-150/Info

 1. Pielęgniarstwo Specjalistyczne

https://www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl/ps

 1. Pielęgniarstwo XXI wieku

http://www.piel21w.umlub.pl/

http://www.phie.pl/phe.php

 • Problemy pielęgniarstwa

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134/Numer-2-2023

 • Przegląd epidemiologiczny

http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/roczniki

 • Psychiatria Polska

https://www.psychiatriapolska.pl/Online-first

 • Psychiatria i Psychologia kliniczna

http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2023-vol-23-no-1

 • Psychologia Rozwojowa

https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/

https://spb.psychopen.eu/index.php/spb

 • Psychoonkologia

https://www.termedia.pl/Czasopismo/-63

 • Psychoterapia

https://www.psychoterapiaptp.pl/Numer-1-2023,12798

http://www.wspolczesnepielegniarstwo.pl/#streszczenia

 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/

Czasopisma dostępne w wersji drukowanej:

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Medycyna Praktyczna – Neurologia

Medycyna Praktyczna – Pediatria

Medycyna Praktyczna – Chirurgia

Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo

Medycyna Praktyczna – Psychiatria

Medycyna Praktyczna – Kardiologia

Na Ratunek

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne – od 2024 r.

Problemy Pielęgniarstwa – od 2024 r.

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece – od 2024 r.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Kwartalnik międzynarodowy – od 2024 r.

Położna. Nauka i Praktyka – od 2024 r.

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia – od 2024 r.